Privacyverklaring

Privacyverklaring (Privacy Statement in English)
Wij, het Kenniscentrum van Info Support, verwerken persoonsgegevens van u. We slaan gegevens op die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij bezoek van deze site, aanmelding voor een opleiding, aanmelding voor een nieuwsbrief of wanneer u per e-mail contact met ons opneemt. Wij zijn en voelen ons daarvoor verantwoordelijk en willen u laten ervaren dat we uw privacy respecteren. Dat doen we onder meer door u hierover in deze verklaring te informeren.

Opslag van uw gegevens
Wij verzamelen en bewaren de volgende persoonsgegevens:

  • naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens
  • gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens
  • uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft
  • persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding
  • verzorging van de door u gekozen opleiding
  • analyses uitvoeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
  • advies geven over een te volgen (vervolg)opleiding
  • u op de hoogte te houden van al onze diensten en producten
  • u de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze (opleidings)partners wanneer u zich inschrijft voor een cursus die door en/of op een locatie van deze partner wordt verzorgd. De naam van onze partner wordt vermeld bij de cursusbeschrijving. De gegevens die bij de inschrijving worden ingevuld, worden dan gedeeld met onze opleidingspartner.

Bezoek website
Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op onze website, zie onze cookieverklaring.

Nieuwsbrief en abonneebestand
Met onze Kenniscentrum nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van IT-opleidingen. Uw e-mailadres voegen we alleen toe aan onze lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Social media
Info Support maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van onze dienstverlening. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en Youtube. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Info Support verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social-mediaplatform. Als u via social media een vraag aan ons stelt of contact met ons opneemt, dan reageren wij via diezelfde social media.

Info Support maakt gebruik van de advertentiemogelijkheden van social-mediaplatforms. We tonen u de advertenties op basis van gegevens die het desbetreffende platform met uw toestemming verzamelt. Info Support heeft geen invloed op welke gegevens de social-mediaplatforms van u verzamelen.

Camerabeveiliging
Al onze opleidingslocaties zijn voorzien van opvallende en onopvallende camera’s, zowel binnen als buiten op de parkeerplaats. De camera’s staan 24 uur per dag aan. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en eigendommen.

De camerabeelden (alleen beeld, geen geluid) worden niet actief gemonitord. Alleen in geval van een (vermoeden) van een incident, zoals diefstal of beschadiging van eigendommen, worden beelden door daartoe geautoriseerde medewerkers teruggekeken. Camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij een incident is vastgelegd en er juridische redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek. In dat geval worden camerabeelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

WiFi-netwerk op onze locaties
Tijdens een bezoek aan één van onze opleidingslocaties kunt u gratis gebruik maken van WiFi. Zodra u bent ingelogd op ons WiFi-netwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en worden door Info Support alleen gebruikt om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons WiFi-netwerk, dan kunnen wij de toegang van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons WiFi-netwerk, voor de toekomst blokkeren.

Verwerkingsverantwoordelijke
Het Kenniscentrum is een afdeling van Info Support B.V.. De laatste is daarmee de formele verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we u als betrokkene verwerken voor (trainings)doeleinden.

Privacy-loket
We hebben een speciaal loket waar u terecht kunt met vragen over uw privacy of naartoe kunt als u gebruik wilt maken van uw privacy rechten. Wilt u bijvoorbeeld weten welke persoonsgegevens we van u hebben dan zullen we daar informatie over verstrekken en desgewenst ook inzage in geven. Zijn bepaalde gegevens onjuist en kun je die niet zelf wijzigen, dan corrigeren wij dat voor u. U kunt ons ook vragen om uw gegevens te wissen of over te dragen. Ook kunt tegen de verwerking bezwaar maken of deze  beperken. Mocht u eventueel een eerder gegeven toestemming weer willen intrekken dan kan dat eveneens. Meld u voor dit soort vragen of verzoeken bij ons privacy-loket. Hou er rekening mee dat u sommige rechten altijd hebt maar dat andere afhangen van een specifieke situatie. Dit betekent dat we in sommige gevallen niet op u vraag of verzoek in kunnen of zelfs mogen gaan.

Functionaris Gegevensbescherming
Met onze verantwoordelijkheid gaan we niet lichtzinnig om. Zo hebben we een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die ons hierin adviseert en erop toeziet dat we ons aan de privacywet- en regelgeving houden. Onze FG is opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zien we iets over het hoofd, heeft u een suggestie of bent u het niet eens met hoe we met je omgaan? Laat het onze FG weten. Bent u ondanks alles ontevreden en van oordeel dat we uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de privacywet- en regelgeving dan kunt u daar een klacht over indienen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactpunt Voor Contactgegevens
Privacy-loket Privacyvragen en -rechten privacy@infosupport.com
Functionaris Gegevensbescherming Feedback en klachten FG@infosupport.com