Behoefte aan een persoonlijk opleidingsplan?

Skills Assessment

Skills Assessment

Het Info Support Kenniscentrum brengt theorie en praktijk bij elkaar. Hierdoor kunnen we heel goed de praktische rollen die in een IT-organisatie nodig zijn, vertalen naar een persoonlijk opleidingsplan. Het voordeel hiervan is dat je en jouw medewerkers precies leren wat nodig is in de praktijk. Hiervoor werken we met ons Skills and Knowledge Framework, gebaseerd op de IST-SOLL methodiek.

Een Skills Assessment bestaat uit de volgende stappen:

  • Aan de hand van IT-kennisprofielen stellen we vast welke IT-functies bij de doelstellingen van jouw organisatie of beoogde functie behoren en over welke kennis en vaardigheden je of jouw medewerker dan moet beschikken.
  • In een intakegesprek inventariseren we vervolgens het kennisniveau. We kunnen zo goed bepalen wat de aanwezige kennis is en welke trainingen eventueel nodig zijn om op het gewenste niveau te komen.
  • Hierna maken we een persoonlijk opleidingsplan, waarin de te volgen trainingen en/of oefeningen in de vorm van begeleide zelfstudie of cases vastliggen.

Download hier de brochure ‘Skills Assessment’

Ondersteuning nodig bij het bepalen van functie-/kennisprofielen?

Bij het opstellen van functieprofielen van uw IT-medewerkers kunnen trainers van het Kenniscentrum ondersteuning bieden. Dit kan op afdelingsniveau of op projectniveau. In onderling overleg wordt vastgelegd welke technische kennis voor een specifieke functie noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor een projectleider, beheerder, ontwikkelaar of een architect. Op basis van dit gesprek komt er per functie een kennisprofiel op papier. Eventueel vullen we dit aan met een overzicht van trainingen waarmee deze kennis kan worden opgedaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een persoonlijk opleidingsplan voor u of uw medewerkers?  En/of heeft u ondersteuning nodig bij het bepalen van functie-/kennisprofielen?