Master Key Card Voorwaarden

Master Key Card - Voorwaarden

  • Op het Master Key Card programma zijn al onze reguliere cursusvoorwaarden van toepassing, deze zijn te downloaden via onze website: Algemene voorwaarden.
  • De Master Key Card heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat automatisch in op de eerste dag van de maand waarin de eerste cursusdag gepland wordt, doch uiterlijk 2 maanden na ondertekening van de betreffende offerte. Als de eerst geplande cursus naar achter wordt verschoven of wordt geannuleerd, geldt de oorspronkelijke datum als ingangsdatum van de Master Key Card. De startdatum van de laatste cursus dient binnen de geldigheidstermijn van de Master Key Card te vallen. De begin- en einddatum van de Master Key Card kunnen niet worden gewijzigd.
  • Deelnemers kunnen binnen de geldigheidstermijn en het maximum aantal beschikbare dagen van de Master Key Card een keuze maken uit de cursussen die door Info Support in het open rooster worden aangeboden.
  • De Master Key Card is alleen geldig voor cursussen die door Info Support zelf in Nederland of België worden verzorgd.
  • Cursussen kunnen alleen worden gevolgd in het Open Rooster van Info Support. Het is niet mogelijk om cursussen in modules te volgen.
  • Deelnemers worden zelf geacht de hoeveelheid dagen van de Master Key Card bij te houden. Als op een Master Key Card onvoldoende dagen over zijn om alle dagen van een cursus te dekken, moet er een nieuwe Master Key Card worden aangeschaft of wordt er een factuur verzonden voor de dagen die niet door de Master Key Card worden gedekt. De controle van het aantal beschikbare dagen op de Master Key Card vindt plaats op het moment van facturatie.
  • Aan de Master Key Card verbonden rechten mogen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of kortingen.
  • De Master Key Card is bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar naar andere bedrijven.
  • Bij inschrijving voor een cursus dient het kaartnummer vermeld te worden teneinde te voorkomen dat een aparte factuur wordt verzonden.
  • Info Support behoudt zich het recht voor om, bij vermoeden van misbruik, de Master Key Card per direct in te trekken. Daarmee vervallen alle rechten tot aanspraak op het gebruik van de Master Key Card zonder enige verplichting van Info Support.

Meer informatie

Heeft u vragen over de voorwaarden van onze Master Key Business Card? Neem contact op