XML Schema Essentials

Inschrijven Training XML Schema Essentials

Info Support Cursuscode
XSDE
Leverancier
EDC4IT
Duur
1 dag

Maak kennis met de belangrijkste aspecten van XML Schema's

Cursusbeschrijving

In deze training maakt u kennis met de belangrijkste onderdelen van XML Schema's, zoals het declareren van elementen en attributen en het definiëren van ComplexTypes en SimpleTypes.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 juli 2020 Veenendaal inschrijven
28 september 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 595,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • XML Schema's
 • Validatie en InfoSet
 • Declareren van Elementen
 • Declareren van Attributen
 • Definiëren van SimpleTypes
 • Definiëren van ComplexTypes
 • Type Substitution

Benodigde voorkennis

Goede kennis van XML

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Cursusmateriaal van EDC4IT

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training XML Schema Essentials

Info Support Course code
XSDE
Supplier
EDC4IT
Length
1 day

Learn the most important parts of XML Schemas

Course outline

In this course you will learn the most important parts of XML Schemas like declaration of elements and attributes and defining ComplexTypes and SimpleTypes.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 July 2020 Veenendaal register
28 September 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 595.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • XML Schemas
 • Validation and InfoSet
 • Declarering Elements
 • Declarering Attributes
 • Definining SimpleTypes
 • Definining ComplexTypes
 • Type Substitution

Course prerequisites

Good understanding of XML

Follow up courses

Course material

 • course materials from EDC4IT

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com