Workshop Story Mapping

Inschrijven Training Workshop Story Mapping

Info Support Cursuscode
WSTMAP
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Ontdek de eigenschappen van een goede Story Map in deze praktische workshop

Cursusbeschrijving

Met geschreven documenten is het heel moeilijk om met stakeholders een gedeeld beeld te krijgen. Bereik betere resultaten met een Story Map, een eenvoudig maar krachtig model in twee dimensies, dat kan worden verrijkt met informatie uit andere modellen.

Bouw een story map op vanuit uw visie en een initiële set van user stories.
Annoteer deze story map met problemen, gebruikerswaarde, gebruikerstypen (persona's) en metrieken. Breng de story map in lijn met uw business doelen om daarmee de echte business problemen op te lossen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
22 april 2020 Utrecht inschrijven doorgangsgarantie

doorgangsgarantie = Startgarantie.
Het tarief voor deze training is € 595,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Na afloop van de training heeft u:
 • Beter begrip van de concepten achter Story Maps;
 • Practische ervaring in het opstellen van een Story Map om met een groep een gemeenschappelijk en gedeeld beeld te komen;
 • Practische ervaring met het verrijken van een Story Map;
 • Product Discovery gebruikt om hypotheeses te identificeren en valideren;
 • MVP’s gebruikt om een Release Strategy te creëren op basis van uw Story Map;
 • Beter begrip van de rol van Story Mapping in het software ontwikkelproces;
 • Handvaten gekregen die helpen bij het organiseren van Story Mapping workshops.

Benodigde voorkennis

Basis kennis van User Stories, Backlogs en agile software ontwikkeling.

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist
 • IT Architect
 • Projectleider
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester
 • Eindgebruiker
 • ICT Specialist
 • Informatie Analist
 • Kenniswerker

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Workshop Story Mapping

Info Support Course code
WSTMAP
Supplier
Info Support
Length
1 day

Learn by doing - experience what makes a good Story Map

Course outline

Documents don't work for shared understanding. Get better results by using a story map. It is a simple but powerful model that becomes even more powerful by blending in other models.

Starting from an initial set of stories derived from a vision, build a the Story Map annotated with problems, user values, user types (personas) and metrics. Get alignment with business goals to solve current business problems.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
22 April 2020 Utrecht register doorgangsgarantie

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 595.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • After completing this course you will have:
 • Better understanding of the concepts behind Story Maps;
 • Practical experience in creating a Story Map to create shared understanding in a group;
 • Practical experience enriching a Story Map;
 • Use Product Discovery to identify and validate hypotheses;
 • Use MVP’s to create a Release Strategy from your Story Map;
 • Better understanding the role of Story Mapping in software development;
 • Received pointers that help you to organize Story Mapping workshops.

Course prerequisites

Basic knowledge of User Stories, Backlogs and agile software development.

Course material

 • Digital Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • Administrator
 • Infrastructure Expert
 • IT Architect
 • Project Manager
 • Information Analyst
 • Tester
 • End User
 • IT Expert
 • Information Analyst
 • Information Worker

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com