Workshop - Scrum Planning and Sprinting for Team Members

Inschrijven Training Workshop - Scrum Planning and Sprinting for Team Members

Info Support Cursuscode
SCRUMPS
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Help je team het werk uitvoeren

Cursusbeschrijving

Als ontwikkelaar in een Scrum team krijg je een perspectief op hoe je het Scrum proces kunt verbeteren. Je leert werk te schatten met planning poker, expert estimation en het samenwerken te verbeteren door het Scrum bord en Scrum proces te gebruiken.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
5 juni 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 585,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Plannen
 • Backlog Refinement
 • Schatten stories
 • Sprint Planning
 • Review Meeting
 • Definieren en schatten van taken
 • Gebruik van het Scrum/Kanban bord
 • Inspecteren en aanpassen
 • Oefenen van vaardigheden

Benodigde voorkennis

Scrum kennis en ervaring

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Workshop - Scrum Planning and Sprinting for Team Members

Info Support Course code
SCRUMPS
Supplier
Info Support
Length
1 day

Helping your team do the work

Course outline

As a Scrum developer you get perspectives on how to improve your team’s Scrum process. You learn how to estimate the work using expert estimation and improve working together by improving the use of the tasboard and the Scrum process.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
5 June 2019 Utrecht register

The price for this course is € 585.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Planning
 • Backlog Refinement
 • Sizing stories
 • Sprint Planning
 • Review Meeting
 • Defining and estimating tasks
 • Using the taskboard (scrumboard, kanban)
 • Inspect and adapt
 • Practice of skills

Course prerequisites

Scrum knowledge and experience

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com