Workshop - Scrum Planning and Sprinting for Team Members

Mail ons Training Workshop - Scrum Planning and Sprinting for Team Members

Info Support Cursuscode
SCRUMPS
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Help je team het werk uitvoeren

Cursusbeschrijving

Als ontwikkelaar in een Scrum team krijgt u een perspectief op hoe u het Scrum proces kunt verbeteren. U leert werk te schatten met planning poker, expert estimation en het samenwerken te verbeteren door het Scrum bord en Scrum proces te gebruiken.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Plannen
 • Backlog Refinement
 • Schatten stories
 • Sprint Planning
 • Review Meeting
 • Definieren en schatten van taken
 • Gebruik van het Scrum/Kanban bord
 • Inspecteren en aanpassen
 • Oefenen van vaardigheden

Benodigde voorkennis

Scrum kennis en ervaring

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Workshop - Scrum Planning and Sprinting for Team Members

Info Support Course code
SCRUMPS
Supplier
Info Support
Length
1 day

Helping your team do the work

Course outline

As a Scrum developer you get perspectives on how to improve your team’s Scrum process. You learn how to estimate the work using expert estimation and improve working together by improving the use of the tasboard and the Scrum process.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Planning
 • Backlog Refinement
 • Sizing stories
 • Sprint Planning
 • Review Meeting
 • Defining and estimating tasks
 • Using the taskboard (scrumboard, kanban)
 • Inspect and adapt
 • Practice of skills

Course prerequisites

Scrum knowledge and experience

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com