Workshop programmeren in Unity voor de Microsoft HoloLens

Mail ons Training Workshop programmeren in Unity voor de Microsoft HoloLens

Info Support Cursuscode
UNITYHOLO
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Leer in één dag de basisprincipes van Unity en het realiseren van een App voor de HoloLens

Cursusbeschrijving

In deze workshop gaan we aan de slag met de Microsoft HoloLens in combinatie met game engine Unity. Na een introductie over de achterliggende techniek en een klein beetje wiskunde, bouwen we stap voor stap een applicatie op.

We leren hoe hologrammen gemaakt worden, geplaatst worden in de ruimte, kleuren en texturen kunnen aanbrengen, met gebaren en stem de applicatie kunnen bedienen, muren kunnen detecteren en informatie kunnen uitwisselen tussen meerdere devices.

Het eindresultaat is een Multi Player Shooter game, maar dan in de werkelijke ruimte. Na de intellectuele inspanningen wordt in de grand finale gekeken wie er het behendigst is.

We volgen het Create, Develop, Compose en Deploy pattern.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Techniek achter de MS HoloLens en hoe te gebruiken?
 • Zelf ervaren van MS HoloLens
 • 3D wiskunde
 • “Create” holograms
 • “Compose” applicaties in Unity met bouwstenen
 • “Develop” nieuwe bouwstenen in Unity en test deze.
 • “Deploy” app naar device en PC.
 • Spatial mapping, Sharing, Game design
 • Play!

Benodigde voorkennis

Deze training is bedoeld voor ontwikkelaars met enige C# kennis en ervaring. Maar ook functioneel ontwerpers met enige C# kennis kunnen meedoen om te ervaren wat de verschillen zijn met traditionele applicaties en user interfaces.

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Functioneel Ontwerper
 • IT Architect

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Workshop programmeren in Unity voor de Microsoft HoloLens

Info Support Course code
UNITYHOLO
Supplier
Info Support
Length
1 day

Learn in one day how to work with Unity and realize an App for the Microsoft HoloLens

Course outline

After an introduction about the technique behind the Microsoft HoloLens and some basic 3D mathematics, we build an application step by step. We learn how holograms are created, positioned in space, how colors and textures are applied, how voice and gestures can be used to control the application, how walls and surfaces are detected, and how information is shared between multiple devices.

The end result is a Multi Player Shooter game, but then one in our own physical room. After all these intellectual efforts, it is time to experience who will be the last man or women standing in the Grand Finale.

We follow the Create, Develop, Compose and Deploy pattern.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Technology behind the MS HoloLens and how do you use it
 • Experience the MS HoloLens yourself
 • 3D mathematics
 • “Create” holograms
 • “Compose” applications in Unity with building blocks
 • “Develop” new building blocks in Unity
 • “Deploy” the app to the HoloLens
 • Spatial mapping, Sharing, Game design
 • Play!

Course prerequisites

The training is suited for developers with basic C# knowledge and experience. But also functional designers can attend to experience the differences with traditional applications and user interfaces

Course material

 • Digital Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Information Analyst
 • IT Architect

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com