Workshop - Improving Scrum Retrospectives

Inschrijven Training Workshop - Improving Scrum Retrospectives

Info Support Cursuscode
SCRUMRE
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Help je team te verbeteren

Cursusbeschrijving

Als lid van een Scrum team krijg je een perspectief op hoe je je team kunt verbeteren door de retrospective van het team te verbeteren. Een goede retrospective helpt teams te verbeteren. In deze workshop doe je inzichten en vaardigheden op die je helpen om retrospectives te verbeteren.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
7 juni 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 585,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Structuur geven aan een retrospective
  • Selecteren van activiteiten die gedaan worden
  • Oefenen van vaardigheden

Benodigde voorkennis

Scrum kennis en ervaring

Cursusmateriaal

  • Esther Derby's and Diana Larsen's boek Agile Retrospectives – Making Good Teams Great

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

  • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Workshop - Improving Scrum Retrospectives

Info Support Course code
SCRUMRE
Supplier
Info Support
Length
1 day

Helping your team inspect and adapt

Course outline

As participant of a Scrum team you get a perspective on how you could improve your team by improving your team’s retrospectives. Good retrospectives help teams—even great ones—improving. In this workshop you will gain insides in possibilities and skills to improve retrospectives.


Course dates, locations and price

Startdate Location Register
7 June 2019 Utrecht register

The price for this course is € 585.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

  • Structuring a retrospective
  • Selecting activities that can be done
  • Practice of skills

Course prerequisites

Scrum knowledge and experience

Course material

  • Esther Derby's and Diana Larsen's book Agile Retrospectives – Making Good Teams Great

Related courses

Target Audience

  • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com