Workshop Impact Mapping

Inschrijven Training Workshop Impact Mapping

Info Support Cursuscode
WSIM
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Maak een Impact Map, ontwikkel een strategisch plan en realiseer zo impact met je software

Cursusbeschrijving

Impact Mapping is een visuele techniek die u helpt om effectiever te plannen en Roadmaps te realiseren die een betere afstemming en oplevering met de organisatie garanderen en flexibel met verandering kan omgaan. In deze workshop leert u eerst de basisprincipes van een Impact Map. Hierna maakt u een eigen Impact Map gebaseerd op een Case.

Deze workshop leert u om uw eigen Impact Map te maken en bewijzen dat het u en uw team helpt om meer businesswaarde te creëren en bijdraagt aan een gezamenlijk begrip. Een Impact is uw navigatie voor hoe uw product te leveren, strategische planning, kwaliteit en een Release Roadmap.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
14 april 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 595,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Waarom Impact Mapping
 • Leveren van Business Doelen
 • Wat is een Impact Map
 • Metrieken
 • Adaptieve planning
 • Effectieve User Stories
 • Why, Who, How and What
 • Voorbereiden voor creëren Impact Map
 • Impact mapping Anti-patronen
 • Maak uw eigen Impact Map

Benodigde voorkennis

Basiskennis Agile, Scrum

Cursusmateriaal

 • Info Support

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist
 • IT Architect
 • Projectleider
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester
 • Eindgebruiker
 • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Workshop Impact Mapping

Info Support Course code
WSIM
Supplier
Info Support
Length
1 day

Create an Impact Map and develop a strategic plan to make an impact with your software

Course outline

Impact Mapping is a visual technique to help you to make better plans and roadmaps that ensures alignment of business and delivery and are easily adaptable to change. In this workshop we will start with the basic principles of an Impact Map. After this you will create an Impact Map based on a Case.

This workshop will help you to create your own Impact Maps and proofs that it will help you and your team to create more business value and a shared understanding. An Impact Map will deliver a turn-by-turn navigation on how to deliver your product, Strategic planning, Release Roadmap and the quality of the product.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
14 April 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 595.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Why Impact Mapping
 • Delivering Business goals
 • What is an Impact Map
 • Metrics
 • Adaptive planning
 • Effective User Stories
 • Why, Who, How and What
 • Preparing for an Impact Map
 • Impact mapping Anti-patterns
 • Create your own Impact Map

Course material

 • Info Support

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • Administrator
 • Infrastructure Expert
 • IT Architect
 • Project Manager
 • Information Analyst
 • Tester
 • End User
 • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com