Workshop Impact Mapping

Mail ons Training Workshop Impact Mapping

Info Support Cursuscode
WSIM
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Maak een Impact Map, ontwikkel een strategisch plan en realiseer zo impact met je software

Cursusbeschrijving

Impact Mapping is een visuele techniek die je helpt om effectiever te plannen en Roadmaps te realiseren die een betere afstemming en oplevering met de organisatie garanderen en flexibel met verandering kan omgaan. In deze workshop leer je eerst de basisprincipes van een Impact Map. Hierna maak je een eigen Impact Map gebaseerd op een Case.

Deze workshop leert je om je eigen Impact Map te maken en bewijzen dat het jou en je team helpt om meer businesswaarde te creëren en bijdraagt aan een gezamenlijk begrip. Een Impact is je navigatie voor hoe je product te leveren, strategische planning, kwaliteit en een Release Roadmap.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Waarom Impact Mapping
 • Leveren van Business Doelen
 • Wat is een Impact Map
 • Metrieken
 • Adaptieve planning
 • Effectieve User Stories
 • Why, Who, How and What
 • Voorbereiden voor creëren Impact Map
 • Impact mapping Anti-patronen
 • Maak je eigen Impact Map

Benodigde voorkennis

Basiskennis Agile, Scrum

Cursusmateriaal

 • Info Support

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist
 • IT Architect
 • Projectleider
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester
 • Eindgebruiker
 • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Workshop Impact Mapping

Info Support Course code
WSIM
Supplier
Info Support
Length
1 day

Create an Impact Map and develop a strategic plan to make an impact with your software

Course outline

Impact Mapping is a visual technique to help you to make better plans and roadmaps that ensures alignment of business and delivery and are easily adaptable to change. In this workshop we will start with the basic principles of an Impact Map. After this you will create an Impact Map based on a Case.

This workshop will help you to create your own Impact Maps and proofs that it will help you and your team to create more business value and a shared understanding. An Impact Map will deliver a turn-by-turn navigation on how to deliver your product, Strategic planning, Release Roadmap and the quality of the product.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Why Impact Mapping
 • Delivering Business goals
 • What is an Impact Map
 • Metrics
 • Adaptive planning
 • Effective User Stories
 • Why, Who, How and What
 • Preparing for an Impact Map
 • Impact mapping Anti-patterns
 • Create your own Impact Map

Course material

 • Info Support

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • Administrator
 • Infrastructure Expert
 • IT Architect
 • Project Manager
 • Information Analyst
 • Tester
 • End User
 • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com