Workshop 'faciliteren' voor facilitators

Inschrijven Training Workshop 'Faciliteren' voor Facilitators

Info Support Cursuscode
FACILITEER
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Vergroot je vaardigheden als facilitator

Cursusbeschrijving

Als startend facilitator vergroot u in deze workshop uw vaardigheden als facilitator. U leert wat er komt kijken bij een voorbereiding en uitvoering van bijvoorbeeld een workshop of een Scrum event.

U vindt in deze workshop antwoord op de volgende vragen:
• In welke context is een workshop geschikt?
• Hoe bereid ik een workshop voor?
• Hoe voer ik een workshop uit?
• Hoe volg ik een workshop op?
• Welke competenties moet ik als facilitator bezitten?
• Voor welke uitdagingen kan ik komen te staan en hoe ga ik daar mee om?
• Welke standaardvormen zijn er? Waartoe dienen ze, wat is de essentie en waar moet ik op letten bij het toepassen?

De datum die genoemd wordt is de startdatum van de training, door op 'inschrijven' te klikken wordt ook de tweede trainingsdag zichtbaar.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
20 augustus 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.090,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een workshop
 • Workshop technieken
 • Facilitator competenties
 • Omgaan met specifieke situaties

Benodigde voorkennis

Voor deze workshop is geen specifieke voorkennis nodig

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal en een boek

Doelgroep

 • Scrum Master
 • Agile coach

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Workshop 'Facilitating' for Facilitators

Info Support Course code
FACILITEER
Supplier
Info Support
Length
2 days

Improve your skills as facilitator

Course outline

As a starting facilitator you improve your skill as a facilitator with this workshop. You learn what is needed and wanted in the preparation and execution of a workshop or for example a Scrum event.

You will find answers to the following questions:

• Which context is suitable for a workshop?
• How do I prepare a workshop?
• How do I execute a workshop?
• How do I follow up a workshop?
• What competencies must I as a facilitator have?
• What are possible challenges I encounter as a facilitator? and how can I address them?
• Which standard forms are there? What is their purpose, what is the essence and what to be aware of when executing?

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
20 August 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,090.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Prepare, execute and follow up a workshop
 • Workshop techniques
 • Facilitator competencies
 • Handling specific situations

Course prerequisites

Nothing specific needed

Course material

 • Info Support course material and a book

Target Audience

 • Scrum Master
 • Agile coach

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com