Workshop Converstational UI

Mail ons Training Workshop Converstational UI

Info Support Cursuscode
CONVERUI
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Leer hoe u een Conversational UI kunt creëren

Cursusbeschrijving

Met de opkomst van smartphones hebben bedrijven geprobeerd om dichter bij hun klanten te komen door mobile applicaties te maken. Hoewel het de normaalste zaak lijkt om een app te creëren ondervinden we al sinds het begin enkele problemen:
- Bouwen van een Cross-Platform (iOS, Android, Windows Phone,..) applicatie is duur
- Installeren van een nieuwe applicatie blijft een drempel voor de klant. Daarnaast is het promoten van een nieuwe app kost ook nog eens bakken geld.

Conversational UI is een nieuwe manier van interactie tussen bedrijven en hun klanten. De gebruikers van smartphones hoeven geen specifieke applicaties te installeren maar kunnen rechtstreeks met bedrijven communiceren via Facebook Messenger of Slack.

Tijdens deze workshop leert u hoe u een Conversational UI kunt creëren. Op het einde van de workshop kunt u de gebouwde Conversiontal UI meenemen naar huis om verder uit te bereiden.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Verschillende aspecten van Conversational UI
 • Bouwen en ontwerpen van interacties met de gebruikers
 • Een schaalbare backend bouwen met Microservice Architecture
 • Installeren en deployment van de applicatie en andere afhankelijkheden in Windows Azure
 • Integratie van backend met Facebook Messenger
 • Hands-on ervaring met de meest recente technologieën

Benodigde voorkennis

Java en basiswerking HTTP

Cursusmateriaal

 • Info Support slides en labs

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Workshop Converstational UI

Info Support Course code
CONVERUI
Supplier
Info Support
Length
1 day

Learn how to create a Conversational UI

Course outline

With the advent of smartphones companies tried to get closer to their customers by creating applications. This approach is still valid but there have always been some issues with it:

- Creating a cross platform (iOS, Android, Windows Phone,..) application is expensive.
- Installing a new application is a threshold for the customers. Besides that, promoting of a new application is costly as well.

Conversational UI is a new way to interact with the customers. Instead of requiring users to install a custom application, you will learn how to leverage the capabilities of messenger applications like Slack or Facebook Messenger to communicate with your end-users.

During this workshop you learn how to create a Conversational UI. At the end of the workshop you can take your functioning example of Conversational UI home to expand.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Different aspects of Conversational UI
 • Building and designing interactions with users
 • Building a scalable backend using Microservice Architecture
 • Installing and deployment of application and all dependencies in Windows Azure
 • Integration of backend with Facebook Messenger
 • Hands-on experience with latest techs

Course prerequisites

Java and basic operation HTTP

Course material

 • Info Support slides and labs

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com