Workshop AI Ideation

Mail ons Training Workshop AI Ideation

Info Support Cursuscode
AIIDEA
Leverancier
Info Support
Duur
0,5 dag

Genereer uitvoerbare ideeën om AI toe te passen in uw organisatie

Cursusbeschrijving

Waar moet u starten met AI en met welk idee kunt u het beste beginnen? In deze workshop krijgt u een introductie in AI en gaat u aan de slag met het genereren van ideeën voor uw eigen organisatie. Aan de hand van het AI Experiment Canvas zetten we een experiment op, dat u bij wijze van spreken de volgende dag al kunt uitvoeren.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Introductie in AI
 • Ideeën genereren
 • Experiment opzetten

Benodigde voorkennis

Voor deze workshop is geen specifieke voorkennis vereist

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Product Owner
 • IT Architect
 • Projectleider

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Workshop AI Ideation

Info Support Course code
AIIDEA
Supplier
Info Support
Length
0.5 day

Generate ideas to implement AI in your own organisation

Course outline

How do you begin using AI and which ideas should you start with? This workshop will provide you with an introduction to AI and helps you generate tons of ideas for your own organisation. Through our AI Experiment Canvas we will design an experiment, ready to be implemented the next day if needed.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Introduction to AI
 • Generating ideas
 • Designing an experiment

Course prerequisites

No previous knowledge is required for this workshop

Course material

 • Digital Info Support Material

Target Audience

 • Product Owner
 • IT Architect
 • Project Manager

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com