Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS

Inschrijven Training Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS

Info Support Cursuscode
MSWS012
Leverancier (code)
Microsoft (WS-012T00)
Duur
3 dagen

Leer plannen, implementeren en beheren van omgevingen met door Azure IaaS gehoste Windows Server-gebaseerde workloads

Cursusbeschrijving

Deze training is in de eerste plaats bedoeld voor IT-professionals die ervaring hebben met het beheren van een on-premise Windows Server-omgeving. Het doel is om professionals voor te bereiden op het plannen, implementeren en beheren van omgevingen met door Azure IaaS gehoste Windows Server-gebaseerde workloads. De training behandelt hoe u gebruik kunt maken van de hybride mogelijkheden van Azure, hoe u virtuele en fysieke serverworkloads naar Azure IaaS kunt migreren en hoe u Azure VM's met Windows Server 2019 kunt beheren en beveiligen.


Doelgroep
Deze training is bedoeld voor IT-professionals die on-premise Windows Server-omgevingen beheren en Azure willen gebruiken om serverworkloads te beheren en virtuele machines te beveiligen die op Windows Server 2019 draaien. Ten tweede komt deze training ten goede aan elke rol die administratieve en operationele taken gericht op Microsoft Azure Infrastructure as a Service (IaaS) -workloads uitvoert.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
11 januari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
8 februari 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
8 maart 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
19 april 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
17 mei 2021 Veenendaal of Remote inschrijven
14 juni 2021 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.095,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introducing Azure Hybrid IaaS with Windows Server 2019
 • Implementing identity in hybrid scenarios
 • Facilitating hybrid management and operational monitoring in hybrid scenarios
 • Implementing security solutions in hybrid scenarios
 • Implementing file services in hybrid scenarios
 • Deploying and configuring Azure VMs
 • Managing and maintaining Azure VMs
 • Planning and implementing migration and recovery services in hybrid scenarios

Benodigde voorkennis

IT-professionals die ervaring hebben met het beheren van een on-premise Windows Server-omgeving

Cursusmateriaal

 • Digitaal Official Microsoft curriculum (MOC)

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS

Info Support Course code
MSWS012
Supplier (code)
Microsoft (WS-012T00)
Length
3 days

Learn to plan, implement and manage environments that include Azure IaaS-hosted Windows Server-based workloads

Course outline

This course is intended primarily for IT Professionals who have experience with managing an on-premises Windows Server environment. Its purpose is to prepare professionals for planning, implementing, and managing environments that include Azure IaaS-hosted Windows Server-based workloads. The course covers how to leverage the hybrid capabilities of Azure, how to migrate virtual and physical server workloads to Azure IaaS, and how to manage and secure Azure VMs running Windows Server 2019.

Audience profile
This course is intended for IT Professionals who manage on-premises Windows Server environments and want to use Azure to manage server workloads and secure virtual machines that are running on Windows Server 2019. Secondarily, this course benefits any role that involves administrative and operational tasks targeting Microsoft Azure Infrastructure as a Service (IaaS) workloads.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
11 January 2021 Veenendaal of Remote register
8 February 2021 Veenendaal of Remote register
8 March 2021 Veenendaal of Remote register
19 April 2021 Veenendaal of Remote register
17 May 2021 Veenendaal of Remote register
14 June 2021 Veenendaal of Remote register

The price for this course is € 1,095.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introducing Azure Hybrid IaaS with Windows Server 2019
 • Implementing identity in hybrid scenarios
 • Facilitating hybrid management and operational monitoring in hybrid scenarios
 • Implementing security solutions in hybrid scenarios
 • Implementing file services in hybrid scenarios
 • Deploying and configuring Azure VMs
 • Managing and maintaining Azure VMs
 • Planning and implementing migration and recovery services in hybrid scenarios

Course prerequisites

IT Professionals who have experience with managing an on-premises Windows Server environment

Course material

 • Digital Microsoft Official Curriculum (MOC)

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com