Windows Powershell Desired State Configuration

Inschrijven Training Windows Powershell Desired State Configuration

Info Support Cursuscode
POSHDSC
Leverancier (code)
Microsoft (10961)
Duur
3 dagen

Configureer een Windows Server omgeving met PowerShell en Desired State Configuration (DSC)

Cursusbeschrijving

Deze driedaagse training geeft u de kennis en vaardigheden om Windows PowerShell te gebruiken voor het beheer van en de automatisering binnen Windows Server omgevingen. De focus van deze training ligt op cmdlets, scriptstructuur, flow control, syntax van de taal en de implementatie van PowerShell scripts. Tevens wordt er aandacht besteed aan Desired State Configuration (DSC), push mode. U leert de concepten noodzakelijk om Microsoft producten te configureren en beheren, gebruik makend van Powershell 5.0.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
26 augustus 2019 Veenendaal inschrijven
21 oktober 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.605,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Kennismaking met Powershell 5.0.
 • Omgaan met de Pipeline.
 • De interne werking van de Pipeline leren kennen.
 • Toepassen PSProviders en PSDrives.
 • Formattering van de uitvoer.
 • CIM en WMI toepassen.
 • Inleiding in scripting.
 • Commands, scripts en modules.
 • Remote computers beheren.
 • Background jobs en Scheduled jobs.
 • Geavanceerd Powershelltechnieken en Profiles toepassen.
 • Desired State Configuration (DSC), push mode

Benodigde voorkennis

Beheersing van een programmeertaal bijv. C#. Kennis van het Windows besturingssysteem.

Cursusmateriaal

 • MOC 10961 en Info Support cursusmateriaal.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Beheerder
 • Infrastructuur Specialist
 • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Windows Powershell Desired State Configuration

Info Support Course code
POSHDSC
Supplier (code)
Microsoft (10961)
Length
3 days

Configure a Windows Server environment using PowerShell and Desired State Configuration (DSC)

Course outline

This three day course provides students with the fundamental knowledge and skills to use Windows PowerShell 5.0 for administering and automating administration of Windows based servers. It focuses on primary Windows PowerShell command-line features and techniques, and will provide prerequisite skills supporting many different Microsoft products.
One module focusses on Desired State Configuration (DSC) in push mode.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
26 August 2019 Veenendaal register
21 October 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,605.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Getting Started with Windows PowerShell.
 • Working with the Pipeline.
 • Understanding How the Pipeline
 • Using PSProviders and PSDrives
 • Formatting Output
 • Using WMI and CIM
 • Prepare for Scripting
 • Moving From a Command to a Script to a Module
 • Administering Remote Computers
 • Putting it All Together
 • Using Background Jobs and Scheduled Jobs
 • Using Advanced PowerShell Techniques and Profiles
 • Desired State Configuration (DSC), push mode

Course prerequisites

Before attending this course, students must have: Previous Windows Server and Windows Client management knowledge. Knowledge and experience with a programming language like C#.

Course material

 • MOC 10961 and additional Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Administrator
 • Infrastructure Expert
 • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com