Win32-programmeren voor developers

Mail ons Training Win32-programmeren voor developers

Info Support Cursuscode
MSW32
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Programmeren met de Win32 API voor C/C++-programmeurs

Cursusbeschrijving

Deze training is bedoeld voor ervaren software ontwikkelaars (C-programmeurs) die willen leren hoe ze applicaties kunnen bouwen voor Microsoft Windows die zo goed mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die dit platform hen biedt.
In deze training leert u hoe Windows intern werkt en hoe u de verschillende onderdelen in uw programmatuur kunt integreren.
Aan het eind van de training bent u in staat programma's in C of C++ te bouwen die efficient en effectief gebruik maken van de features van Windows.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Windows architectuur
 • Design goals voor Windows, Objecten, Registry
 • Structured Exception Handling
 • Creëren en starten van een proces
 • Object-model van interproces communicatie, Handle inheritance, pipes
 • Threads en synchronisatie
 • Standaard I/O, overlapped I/O
 • Memory management, memory sharing
 • Dynamic Linked Libraries (DLL), DllEntry- en Exit-points
 • Thread-local storage
 • Unicode
 • Een Windows Service schrijven, Service Control Manager
 • Remote Procedure Calls, IDL
 • Socket programmeren
 • Security, ACLs en Access Control programmeren

Benodigde voorkennis

Deelnemers aan deze cursus hebben minimaal 6 maanden ervaring in het schrijven van C++ programma's en ze hebben ervaring met het gebruik van de Windows User Interface

Cursusmateriaal

 • cursusmateriaal van Info Support met slides, notes en labs

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Windows NT for Developers (Win32 Programming)

Info Support Course code
MSW32
Supplier
Info Support
Length
5 days

Programming against the Win32 API for C/C++ programmers

Course outline

This course is intended for experienced software developers and C programmers who want to learn how to develop applications for Microsoft Windows that take advantage of the 32-bit architecture provided by Windows NT. At the end of the course students will be able to use the various features of the Win32 Operating System in their programs.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Windows Architecture
 • Design goals for Windows NT, Objects, Registry
 • Structured Exception Handling
 • Creating and Starting a Process
 • Object model of interprocess communication, Inheritance, Pipes
 • Threads and Synchronization
 • Standard I/O, Methods of overlapped I/O in Win32
 • Memory Management, Memory sharing
 • Dynamic-link Libraries, DLLEntry and Exit point
 • Thread local storage
 • Unicode
 • Writing an NT-Service, Service Control Manager
 • Remote Procedure Calls, IDL
 • Socket Programming
 • Security, ACLs and access control programming

Course prerequisites

Six months of recent experience writing C applications Experience using the Windows interface

Course material

 • Own developed curriculum and extensive lab-excercises.

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com