WebScale Architecture

Inschrijven Training WebScale Architecture

Info Support Cursuscode
WEBSCALE
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Introductie in de concepten en patronen van Web-Scale architecturen

Cursusbeschrijving

Info Support definieert een web-scale architecture als een architectuur die bijdraagt bij aan de schaalbaarheid, goede performance en hoge beschikbaarheid van een systeem. Daarnaast bevordert het loose-coupling en stelt het teams in staat om continuous delivery in te zetten bij de ontwikkeling van het systeem.

Web-scale architectuur omvat een aantal patronen die elkaar aanvullen om bovengenoemde doelstellingen te bereiken.
U krijgt een introductie in welke problematiek web-scale architectuur kan helpen oplossen en we gaan in op deze patronen, onder meer aan de hand van een praktijk casus.

De architectuur wordt op logisch niveau toegepast en de training is daarmee onafhankelijk van een specifiek toegepaste technologie. Deze training is hiermee een prima basis voor verdere verdieping op de genoemde onderwerpen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 januari 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 645,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Overview concepten
 • Reactive manifesto
 • Eventual Consistency
 • Event Based en Asynchrone communicatie
 • Domain Driven Design (DDD)
 • Microservices
 • Command Query Responsibility Segregation (CQRS)
 • Relatie met Continuous Delivery

Benodigde voorkennis

Ervaring met architectuur en realisatie van web based oplossingen ter ondersteuning van bedrijfsprocessen of gericht op consumenten.

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • IT Architect

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training WebScale Architecture

Info Support Course code
WEBSCALE
Supplier
Info Support
Length
1 day

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 January 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 645.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Target Audience

 • IT Architect

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com