Web Components

Inschrijven Training Web Components

Info Support Cursuscode
WEBCOMP
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Gebruik Web Components om webapplicaties te bouwen

Cursusbeschrijving

Componentgebaseerd ontwikkelen is een trend waar webontwikkelaars al langer mee te maken hebben. In vele technologieën ontwikkelden we componenten zodat we die konden hergebruiken binnen een applicatie of binnen onze organisatie. Dit stond echter in de kinderschoenen. De componenten van ASP.NET WebForms of van JSF hebben we vandaag de dag niet veel meer aan. Maar ook recenter lopen we tegen problemen aan, bijv. als we Vue.js-componenten willen gebruiken binnen een Angularapplicatie.

Met de Web Components-standaard willen ze die ervaringen verbeteringen.
- Verschillende libraries die met elkaar samenwerken op één pagina.
- Verschillende versies van libraries die met elkaar samenwerken, zodat in de toekomst er niet een gigantische migratie plaats hoeft te vinden, maar component voor component kan worden gemigreerd.

In deze training leert u alles over deze standaard: hoe ermee te werken, hoe het te testen en de best practices.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
16 december 2019 Veenendaal inschrijven
19 maart 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.070,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Web Components (Custom Elements, Shadow DOM, Templates en ES Modules)
 • Custom Elements lifecycle
 • Shadow DOM styling en events
 • Unittesten
 • End-to-end testen
 • LitElement en lit-html (databinding, lifecycle, styling, directives, TypeScript)

Benodigde voorkennis

HTML, CSS en JavaScript

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Supportcursusmateriaal (slides + labs)

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Web Components

Info Support Course code
WEBCOMP
Supplier
Info Support
Length
2 days

Use Web Components to build a web application

Course outline

Component-based development is a trend that web developers have been dealing with for some time. We've implemented components in many technologies to maximize reusability within our application or organization. But was this still in its infancy. The components developed in ASP.NET WebForms or JSF aren't very useful anymore these days. Some of these struggles are also present in more recent technologies, it's not easy to use Vue.js components within an Angular application.

The Web Components standard aims to improve these experiences.
- Different libraries collaborating on one page.
- Different versions of libraries collaborating, ensuring future migrations won't be a "big bang" but can be done on a per-component basis.

In this training, you will learn everything about this standard: how to use it, how to test and best practices.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
16 December 2019 Veenendaal register
19 March 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,070.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Web Components (Custom Elements, Shadow DOM, Templates and ES Modules)
 • Custom Elements lifecycle
 • Shadow DOM styling and events
 • Unit testing
 • End-to-end testing
 • LitElement and lit-html (data binding, lifecycle, styling, directives, TypeScript)

Course prerequisites

HTML, CSS and JavaScript

Course material

 • Digital Info Support course material (slides + labs)

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com