VSTS Configuration and Administration

Inschrijven Training VSTS Configuration and Administration

Info Support Cursuscode
ADMVSTS
Leverancier (code)
QuickLearn (ALMAV)
Duur
1 dag

Configureer en beheer Visual Studio Team Services

Cursusbeschrijving

U leert alles wat nodig is om een Visual Studio Team Services (VSTS) account op te zetten, in te richten en te beheren voor uw organisatie, afdeling of team.

U leert over beheeraspecten op accountniveau, zoals integratie met Azure Active Directory en het beheren van licenties en extensies, maar ook op het niveau van Team Projects, zoals het inrichten van teams, permissies en het configureren van source control. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn het gebruik maken en inrichten van build/release agents, zowel hosted agents als on-premises, en het configureren van inherited processes om work item tracking naar wens aan te passen.

In de training gaat u ook hands-on aan de slag om naast theoretische kennis ook praktische ervaring op te doen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
8 januari 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 580,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Setting up a VSTS account
 • Creating and Managing Team Projects
 • Configuring Users and Security
 • Source Control Configuration
 • Process Customisation
 • Build Automation
 • Managing Extensions

Benodigde voorkennis

Bekendheid met de behoefte van eigen team of organisatie voor het gebruik van VSTS.

Cursusmateriaal

 • Enhance ALM

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Beheerder

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training VSTS Configuration and Administration

Info Support Course code
ADMVSTS
Supplier (code)
QuickLearn (ALMAV)
Length
1 day

Configure and manage Visual Studio Team Services

Course outline

This course is designed for organisations that are adopting Visual Studio Team Services (VSTS) and need staff skilled in how to configure and administer their VSTS account.

The course covers creating and managing your organisation’s VSTS account as well as how to add users and manage licenses. It looks at security and setting up your source control repositories. You’ll learn how to work with both hosted build/release infrastructure as well as using on-premises build/release agents.

Finally, the course looks at the new inherited processes and how to customise them to meet your team’s needs.

This course combines both technical presentations as well as hands-on lab exercises designed to ensure attendees gain a solid, practical understanding of how to administer VSTS for modern software development teams.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
8 January 2019 Utrecht register

The price for this course is € 580.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Setting up a VSTS account
 • Creating and Managing Team Projects
 • Configuring Users and Security
 • Source Control Configuration
 • Process Customisation
 • Build Automation
 • Managing Extensions

Course prerequisites

Attendees should be familiar with their team or organisation's requirements/needs for using VSTS.

Course material

 • Enhance ALM

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com