Value-Driven Delivery for Lean Agile Teams

Mail ons Training Value-Driven Delivery for Lean Agile Teams

Info Support Cursuscode
VDDLAT
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Leer uw team continu waardevolle software leveren op basis van Lean Agile principes en waarden

Cursusbeschrijving

Het eerste principe van het Agile Manifesto betreft het continu leveren van waardevolle software. Het continu leveren van software kunt u door de manier van werken en de inzet van hulpmiddelen doen. Maar hoe bepaalt u en weet u dat de software waardevol is? Wat is waardevolle software? In deze training leert u, door het hanteren van Lean Agile manieren en technieken, om als team waarde te herkennen en leert u technieken om de verlangens van de business beter te begrijpen. Zodat uw team in staat is om continu waardevolle software te leveren.

De training is niet gericht op één techniek. Het behandelt de volledige levensloop van een story. En daarvoor zijn verschillende manieren en technieken nodig. Serious games, specification by example, domain-driven design, lean startup en user story mapping zijn voorbeelden. Leer om deze manieren en technieken te combineren en de kracht van de combinatie te leren.

Het zijn mensen die winnen, en wij geloven in vakmensen die de kennis hebben om hun vak uit te voeren. Deze training is voor mensen die beter willen worden in het vak van requirements en analyse.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Verkrijg inzicht om als team succesvol te zijn;
 • Verkrijg inzicht en ervaring in het verkrijgen van een gemeenschappelijke visie met de business;
 • Ervaar hoe u in een spelvorm stories kunt maken en de backlog kunt vullen;
 • Leer de kracht van voorbeelden ervaren;
 • Leer om complexe omgevingen te overwinnen en een grote hoeveelheid aan stories te beheersen zonder het overzicht kwijt te raken;
 • Ervaar hoe u onderscheid kunt maken in de waarde van stories;
 • Verkrijg inzicht en ervaring om te communiceren met de business op basis van een gemeenschappelijke taal;
 • Leer hoe stories het ontwerp en de softwareontwikkeling aansturen.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester
 • Informatie Analist
 • Product Owner

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Value-Driven Delivery for Lean Agile Teams

Info Support Course code
VDDLAT
Supplier
Info Support
Length
2 days

How can a team deliver valuable software by applying Lean Agile practices

Course outline

The first principle of the Agile Manifesto states that our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. To deliver continuously and early can be done through the way of working and the use of tools. But how do you know if the software is valuable, what is valuable software?This training teaches you to recognize value by using Lean Agile practices and techniques. And to understand the business needs. So that you and your team are capable to deliver valuable software continuously.

The training s not focused on 1 practice, but focuses on the complete life-cycle of a story. Multiple practices are needed to deliver valuable software. Serious games, specification by example, domain-driven design, lean start-up, and user story mapping are just some examples. Learn how to use these practices together, and the added value of it.

You win with people. We believe in craftsmen who have the skills and knowledge needed to do the job. This training is targeted for professionals who like to acquire, or update their, knowledge about business analyses and requirements.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Learn about teams and team success factors
 • Understand how to get a shared vision with the business
 • Apply gaming techniques to capture stories and create a backlog
 • Experience the strength of real examples
 • Use stories and a story map to manage scope and to plan a release
 • Apply domain-driven design to understand the domain and use the ubiquitous language of the domain
 • Use stories to drive design and development activities towards a consumable solution
 • Address changes throughout the life-cycle of the solution

Follow up courses

Course material

 • Info Support coursematerial

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • Information Analyst
 • Tester
 • Information Analyst
 • Product Owner

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com