Using Sparx Systems Enterprise Architect

Inschrijven Training Using Sparx Systems Enterprise Architect

Info Support Cursuscode
SSARCH
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Leer werken met Sparx Systems Enterprise Architect

Cursusbeschrijving

In deze training leert u hoe Sparx Enterprise Architect het maken van de belangrijkste UML diagrammen ondersteunt en wat best practices zijn bij het opstellen van UML diagrammen.

De training begint met een uitgebreide demonstratie van nuttige en veelgebruikte mogelijkheden van Enterprise Architect. Daarbij doet U zelf direct actief mee. Vervolgens bepalen de cursisten samen welke diagramsoorten aan bod komen. Per diagramsoort bespreken we de notatie, het werken met Enterprise Architect en enkele best practices.

Tijdens de training worden ook de mogelijkheden besproken van sharing (met meer mensen aan één model werken), versiebeheer, autorisatie, modelstructuur en het genereren van documentatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
2 november 2020 Veenendaal of Remote inschrijven

Het tarief voor deze training is € 660,00 (excl. btw) per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Eerst stappen met Enterprise Architect
 • Structuur aanbrengen in een model
 • Modelleren met verschillende diagramsoorten
 • Documenten genereren vanuit een model
 • Tips om met meer personen samen te werken in een model

Benodigde voorkennis

Enige kennis van software modellering.

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • IT-Architect
 • Functioneel Ontwerper

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Using Sparx Systems Enterprise Architect

Info Support Course code
SSARCH
Supplier
Info Support
Length
1 day

Learn how to use Sparx Systems Enterprise Architect

Course outline

In this training you learn how to use Sparx Enterprise Architect for drawing the most important UML diagrams, and what best practices to use.

The training starts with a comprehensive demonstration of useful and commonly used features of Enterprise Architect. During the demo you participate immediately. Next we decide together which UML diagrams to cover in the training. For each UML diagram we cover notation, working with Enterprise Architect and best practices.

As part of the training we cover features like sharing (working with multiple people on the same model), version control, authorization, model structure and generating documents.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
2 November 2020 Veenendaal of Remote register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 660.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • First steps using Enterprise Architect
 • Structuring your model
 • Modelling using several diagram types
 • Generating documentation from your model
 • Tips for team collaborating on your model

Course prerequisites

Some modeling experience is recommended.

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • IT-Architect
 • Information Analyst

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com