Using Sparx Systems Enterprise Architect

Inschrijven Training Using Sparx Systems Enterprise Architect

Info Support Cursuscode
SSARCH
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Leer werken met Sparx Systems Enterprise Architect

Cursusbeschrijving

U maakt kennis met Enterprise Architect en leert hoe Enterprise Architect gebruikt kan worden om mee te modelleren, documentatie uit de modellen te genereren, samen te werken en versiebeheer te voeren. Onderwerpen zoals databases en de uitbreidbaarheid van Enterprise Architect worden ook behandeld.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
11 maart 2019 Utrecht inschrijven
6 mei 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 645,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Enterprise Architect & Versioning
 • Modeling
 • Report generation & Collaboration
 • Database modeling
 • Extensibility

Benodigde voorkennis

Enige kennis van software modellering.

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • IT Architect
 • Functioneel Ontwerper

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Using Sparx Systems Enterprise Architect

Info Support Course code
SSARCH
Supplier
Info Support
Length
1 day

Learn how to use Sparx Systems Enterprise Architect to model and document a software system

Course outline

You will learn the basic use of Enterprise Architect and how to generate documentation from the models. Collaboration and versioning will be addressed. The modelling of databases and the extensibility of Enterprise Architect will be covered as well.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
11 March 2019 Utrecht register
6 May 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 645.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Enterprise Architect & Versioning
 • Modeling
 • Report generation & Collaboration
 • Database modeling
 • Extensibility

Course prerequisites

Some modeling experience is recommended.

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • IT Architect
 • Information Analyst

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com