User Story Testing: Testen van User Stories binnen een Agile context

Mail ons Training User Story Testing: Testen van User Stories binnen een Agile context

Info Support Cursuscode
WUST
Leverancier
Improve
Duur
1 dag

Het testen van user stories binnen een agile context

Cursusbeschrijving

De Workshop User story Testing is er op gericht om deelnemers, binnen een agile context, te leren om gaan met User Stories als vertrekpunt voor het ontwikkel- en testwerk en op het trainen van de daarvoor benodigde praktische vaardigheden.

Doelstellingen
Na afloop van deze workshop kunnen de deelnemers
· Het doel en de levenscyclus van een user story toelichten (inclusief de rol van een tester hierin en de gehanteerde terminologie)
· Constructieve feedback op user stories geven vanuit testoogpunt, op de volgende punten:
testbaarheid, voldoen aan klantwens, voldoen aan de definitie van een bruikbare user story.
· Een productrisicoanalyse uitvoeren voor een set user stories, als input voor het testen
· Participeren in planning poker met als doel het toekennen van story points aan een user story
· De klant begeleiden bij het opstellen van acceptatiecriteria voor user stories
· De klant begeleiden bij het opstellen van acceptatietestgevallen voor user stories
· De consistentie van user stories, acceptatiecriteria en acceptatietestgevallen beoordelen
· De consequenties van de keuze voor Acceptance Test Driven Development voor het testen van user stories toelichten

Opzet van de workshop
De workshop duurt één dag. De nadruk ligt op de opbouw van kennis een vaardigheden en op de praktische toepassing daarvan. Het oefenen van de Scrum aanpak in teams en het vertalen van User Stories naar tests zijn de belangrijkste onderdelen van deze workshop. Het grootste deel van de tijd wordt besteed aan oefeningen, discussie en meningsvorming.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Levencyclus van een User Story
 • User Stories als requirements
 • Productrisicoanalyse op basis van User Stories
 • Backlog en Sprint Planning (o.a. planning poker)
 • Opstellen acceptatiecriteria voor User Stories
 • Opstellen acceptatietestgevallen voor User Stories en acceptatiecriteria
 • Checken van de consistentie van user stories, productrisicoanalyse, acceptatiecriteria en tests
 • Introductie acceptance test driven development/specification by example
 • Schetsen van het belang van het automatiseren van user story tests

Benodigde voorkennis

Er wordt enige basiskennis van principes en terminologie op het gebied van software testen verondersteld. Een ISTQB Certificate in Software Testing op Foundation Level of de opleiding TMap NEXT Test Engineer worden aanbevolen. Basiskennis van Agile/Scrum wordt bekend verondersteld.

Cursusmateriaal

 • Cursusmap
 • 3 maanden gratis e-coaching

Doelgroep

 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training User Story Testing: Testen van User Stories binnen een Agile context

Info Support Course code
WUST
Supplier
Improve
Length
1 day

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Target Audience

 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com