Updating Your Skills to SQL Server 2016

Inschrijven Training Updating Your Skills to SQL Server 2016

Info Support Cursuscode
MS10986
Leverancier (code)
Microsoft (10986)
Duur
3 dagen

Leer de nieuwe mogelijkheden van SQL Server 2016

Cursusbeschrijving

Als ervaren SQL Server specialist leert u om de mogelijkheden die toegevoegd zijn aan SQL Server sinds versie 2014 te gebruiken. De cursus focust op het gebruik van SQL Server 2016 features en andere data platform componenten.

De belangrijkste doelgroep zijn SQL Server en Business Intelligence specialisten die bekend zijn met SQL Server 2014 en hun kennis willen upgraden naar SQL Server 2016.

Na het afronden van de training, bent u bekend met:
- De belangrijkste mogelijkheden en componenten van SQL Server 2016
- De nieuwe en uitgebreide features in SQL Server performance, security, data access, availability and scalability, OLAP, reporting en PowerBI
- De nieuwe SQL Server cloud functionaliteit

Als u enkel geïnteresseerd bent in een gedeelte van de cursus dan is het volgen van een van de meer gespecialiseerde cursussen een goed alternatief. Kijk bij 'Gerelateerde cursussen' voor meer informatie of neem contact op voor het vinden van de meest geschikte oplossing.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
21 mei 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.605,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Key mogelijkheden en componenten van SQL Server 2016
 • Nieuwe en uitgebreide Performance features in SQL Server 2016
 • Nieuwe en uitgebreide Security features in SQL Server
 • Wat is nieuw in SQL Server Availability and Scalability
 • Nieuwe en uitgebreide features in reporting en PowerBI in SQL Server 2016
 • Wat zijn de nieuwe features voor Data Access, SQL Server OLAP en SQL Server cloud functionaliteit

Benodigde voorkennis

Ervaring met het bouwen en beheren van database in SQL Server 2014 en bekend met Windows Server 2012, Microsoft Excel en Microsoft SharePoint Server 2013.

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft met oefeningen.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Updating Your Skills to SQL Server 2016

Info Support Course code
MS10986
Supplier (code)
Microsoft (10986)
Length
3 days

Learn the new capabilities of SQL Server 2016

Course outline

As an experienced IT specialist working with SQL Server you learn how to use the enhancements and new features that have been added to SQL Server and the Microsoft data platform since the release of SQL Server 2014. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2016 product features and other Microsoft data platform components.

The primary audience for this course is database and business intelligence (BI) professionals who are familiar with SQL Server 2014 and want to update their skills to SQL Server 2016, and become familiar with related Microsoft data technologies.

After completing this course, you will be able to:
- Describe key capabilities and components of SQL Server 2016
- Describe new and enhanced features in SQL Server performance, security, data access, availability and scalability, OLAP, reporting and PowerBI
- Describe new SQL Server cloud functionality

For those that are only interested in a part of this course we offer different specialized courses. Check out 'Related courses' for more details or contact us to help you to find the right solution!

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
21 May 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,605.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Describe key capabilities and components of SQL Server 2016
 • Describe new and enhanced features in SQL Server performance
 • Describes new and enhanced features in SQL Server security
 • Describe what’s new in SQL Server Availability and Scalability
 • Describe new and enhanced features in reporting and PowerBI in SQL Server 2016
 • Describe new and enhanced data access features
 • Describe new and enhanced features in SQL Server OLAP
 • Describe new SQL Server cloud functionality

Course prerequisites

Experience of building and managing database with SQL Server 2014, familiarity with the Windows Server 2012 operating system and networking and familiarity with Microsoft Excel and Microsoft SharePoint Server 2013.

Course material

 • Digital course material from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Data Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com