Unit Testing in Java

Inschrijven Training Unit Testing in Java

Info Support Cursuscode
UTJAVA
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Het schrijven van Unit Tests en toepassen van Test Driven Development (TDD)

Cursusbeschrijving

U leert Unit Testen praktisch toe te passen. In deze training komen de achterliggende gedachte achter Unit Testing, Mocking en Test Driven Development aan bod. Verder leert u waar een goede Unit Test aan voldoet en oefent u met het schrijven van Unit Tests in Java.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
6 januari 2020 Utrecht inschrijven
20 februari 2020 Veenendaal inschrijven
25 mei 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.170,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Theory of Unit Testing
 • Unit testing with JUnit
 • Advanced use of JUnit (rules, parameterized tests, categories)
 • Hamcrest/Assertj matchers and custom matchers
 • Managing of test data
 • Writing unit tests using a mocking framework Mockito

Benodigde voorkennis

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Unit Testing in Java

Info Support Course code
UTJAVA
Supplier
Info Support
Length
2 days

Learn the principles and philosophy behind Unit Testing and Test Driven Development

Course outline

The goal of this course is to help Java developers make the most out of unit testing. Teaching the principles and philosophy behind unit testing and test driven development. Coding exercises help you to better understand the code that is involved in writing good unit tests.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
6 January 2020 Utrecht register
20 February 2020 Veenendaal register
25 May 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,170.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Theory of Unit Testing
 • Unit testing with JUnit
 • Advanced use of JUnit (rules, parameterized tests, categories)
 • Hamcrest matchers and custom matchers
 • Managing of test data
 • Writing unit tests using a mocking framework Mockito

Course prerequisites

Course material

 • Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com