TypeScript Development

Inschrijven Training TypeScript Development

Info Support Cursuscode
TSDEV
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Professional Application Development using TypeScript

Cursusbeschrijving

We ontwikkelen tegenwoordig steeds grotere applicaties in JavaScript. Helaas is deze taal hier minder voor geschikt. Grote projecten zoals Ionic, Angular en NativeScript gebruiken TypeScript. TypeScript helpt door de JavaScript syntax uit te breiden met typering en andere nieuwe features. Door TypeScript kan de ontwikkelaar betere ondersteuning in de tooling verwachten en fouten in de code eerder ontdekken, waardoor een hogere efficiëntie en kwaliteit kan worden gerealiseerd bij deze projecten. In deze training leert u hoe TypeScript kan worden gebruikt om applicaties te ontwikkelen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
29 juni 2020 Remote inschrijven
14 september 2020 Veenendaal inschrijven
2 november 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.635,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • TypeScript basics
 • Types basics
 • Variable declaration
 • Functions
 • Interfaces
 • Classes
 • Generics
 • Structuring code
 • Closer look at the compiler
 • Advanced types
 • Advanced use cases
 • Async/Await
 • Mapped types
 • Decorators
 • JSX support (react)

Benodigde voorkennis

Kennis van JavaScript is essentieel. Daarnaast is kennis van een OO-programmeertaal aanbevolen

Cursusmateriaal

 • Info Support slides en labs

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training TypeScript Development

Info Support Course code
TSDEV
Supplier
Info Support
Length
3 days

Professional Application Development using TypeScript

Course outline

We develop increasingly larger application in JavaScript today. Unfortunately, this language JavaScript is lesser suited less suitable for this purpose. This is why major projects like Ionic, Angular and NativeScript are using TypeScript. TypeScript helps expand the JavaScript syntax with types and other new features. We can expect better support from tools and detect errors in code earlier, which leads to higher efficiency and quality. In this training you will learn how TypeScript can be used to develop applications.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
29 June 2020 Remote register
14 September 2020 Veenendaal register
2 November 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,635.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • TypeScript basics
 • Types basics
 • Variable declaration
 • Functions
 • Interfaces
 • Classes
 • Generics
 • Structuring code
 • Closer look at the compiler
 • Advanced types
 • Advanced use cases
 • Async/Await
 • Mapped types
 • Decorators
 • JSX support (react)

Course prerequisites

Knowledge of JavaScript is essential. In addition, knowledge of an OO programming language is recommended

Course material

 • Info Support slides en labs

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com