TPI Next: Testproces verbeteren met TPI Next

Mail ons Training TPI Next: Testproces verbeteren met TPI Next

Info Support Cursuscode
TPI
Leverancier
Improve
Duur
2 dagen

In deze cursus wordt het TPI® Next model besproken.

Cursusbeschrijving

Het TPI® Next model helpt organisaties in het bepalen van de status van het testproces en het stellen van prioriteiten ten aanzien van verbeteringen. TPI® Next helpt bij het vaststellen wat dient te worden aangepakt c.q. verbeterd. Een gestructureerde testmethode, zoals TMap® Next, helpt bij bepalen hoe een en ander kan worden geïmplementeerd. Tijdens deze cursus wordt ook de relatie tussen TPI® Next en TMap® Next aangegeven, waarbij een aantal goede TMap® Next handvatten zal worden aangereikt.

Naast de theorie wordt in deze cursus ook aandacht besteed aan praktische oefeningen bij het uitvoeren van interviews en het terugkoppelen van de bevindingen en aanbevelingen.
In de cursus komen aan de orde:
· inzicht in de noodzaak om het testproces te verbeteren, de belangrijkste modellen en de relatie met software process improvement.
· de structuur en achtergronden van het TPI® Next model en de samenhang met Software Process Improvement;
· een uitgebreide behandeling van de aandachtsgebieden, volwassenheidsniveaus en controlepunten;
· de ‘continuous’ implementatie van het TPI® Next model door middel van clusters;
· een uitgebreide behandeling van onderwerpen die voor een ‘beheerst’ niveau belangrijk zijn;
· inzicht in de relatie van TPI® Next met TMap® Next, alsmede specifieke TMap® Next test practices voor het verbeteren van bepaalde aandachtsgebieden;
· praktijkoefeningen in het uitvoeren van interviews en het presenteren van bevindingen en aanbevelingen;
· inzicht in de rol en het belang van metrics binnen test proces verbeteren en binnen TPI® Next.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.

Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.

Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Gestructureerd testen
 • Test Proces Verbeteren
 • Test Process Improvement (TPI® Next)
 • Aandachtsgebieden van TPI® Next
 • Business Driven Test Process Improvement
 • Case TPI® Next
 • Test metrieken
 • Opstellen verbeterplan
 • Implementatie

Benodigde voorkennis

De cursus is bestemd voor: · testmanagers, testers en consultants die betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor het structureren en verbeteren van het testproces en zich willen verdiepen in de nieuwe standaard op het gebied van test proces verbeteren, het TPI® Next model; · medewerkers die verantwoordelijk zijn voor systeem- en/of acceptatietesten en die hun testproces willen verbeteren en/of het testproces van ontwikkeling willen beoordelen; · kwaliteitszorg en SPI-medewerkers die behoefte hebben aan kennis op het gebied testproces verbeteren op basis van TPI® Next, en betrokken zijn bij het definiëren van teststandaards.

Cursusmateriaal

 • o.a. het boek “TPI Next®” Business Driven Test Process Improvement”

Doelgroep

 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training TPI Next: Testproces verbeteren met TPI Next

Info Support Course code
TPI
Supplier
Improve
Length
2 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.

If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.

Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Target Audience

 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com