TMap Suite Test Master

Mail ons Training TMap Suite Test Master

Info Support Cursuscode
TMAPTM
Leverancier
Improve
Duur
3 dagen

Testmanagement en -coördinatie

Cursusbeschrijving

De training zich vooral op aspecten die te maken hebben met testcoördinatie en testmanagement. Hieronder vallen onder andere het uitvoeren van een productrisicoanalyse, het definiëren van een testaanpak en het opstellen van een begroting. Dit met als doelstelling het kunnen opstellen van een samenhangend (master)testplan. De business driven testmanagement (BDTM) aanpak wordt als leidraad gebruikt. Naast de theoretische onderbouwing wordt vooral ook aandacht besteed aan de praktische invulling.
In de training worden de volgende blokken behandeld:

Mastertestplan en beheer van het totale testproces
De activiteiten die uitgevoerd moeten worden om een mastertestplan op te stellen worden behandeld. Hierbij wordt met name ingegaan op het toepassen van business driven testmanagement voor testplanning, het opstellen van een begroting en het opstellen van een detailplanning. Daarnaast worden de activiteiten voor het beheren en sturen van het testproces behandeld.

Het managen van systeem- en acceptatietesten
Op welke wijze wordt een mastertestplan verder uitgediept in de vorm van een fase testplan en hoe wordt dit testplan uitgevoerd. Hierbij komt de gehele fasering van testen aan bod, inclusief de activiteiten ten behoeve van testinfrastructuur. Daarnaast wordt aandacht besteed aan toetstechnieken (reviews en inspecties) en het analyseren van teststatistieken.

Ontwikkeltesten
Het belang van ontwikkeltesten wordt vaak onderschat. In dit blok worden doelen en activiteiten van ontwikkeltesten behandeld. Daarbij komen concrete maatregelen aan bod om de kwaliteit en efficiency van ontwikkeltesten te verbeteren, o.a. testtools die ingezet kunnen worden.

Ondersteunende processen
Naast de primaire testprocessen zijn ook een aantal ondersteunende processen van belang in het kader van het managen en beheersen van het testproces in een organisatie. Hierbij wordt aandacht besteed aan het testbeleid, de testorganisatie, bevindingenbeheer, testfuncties, carrièrepaden, opleidingen, testomgevingen en testtools.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

  • Mastertestplan en beheer van het totale testproces
  • Het managen van systeem- en acceptatietesten
  • Ontwikkeltesten
  • Ondersteunende processen

Benodigde voorkennis

Om succesvol te kunnen deelnemen aan deze training en het examen wordt het sterk aan-bevolen om kennis te hebben op het niveau van TMap Next Test Engineer, TMap Next Foundation of TMap Professional Advanced (of in het bezit zijn van het bijbehorende certificaat).

Cursusmateriaal

  • Alle deelnemers ontvangen het boek “TMap Next, voor resultaatgericht testen”.
  • Én 3 maanden gratis e-coaching!

Doelgroep

  • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training TMap Suite Test Master

Info Support Course code
TMAPTM
Supplier
Improve
Length
3 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course prerequisites

Target Audience

  • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com