TMap Suit Test Engineer

Inschrijven Training TMap Suit Test Engineer

Info Support Cursuscode
TMAPTE
Leverancier
Improve
Duur
3 dagen

(voorheen TMap® Next Test Engineer): verbeter uw kennis en vaardigheden op het gebied van gestructureerd softwaretesten met de TMap® methodiek en fasering en bereidt u voor op het EXIN examen.

Cursusbeschrijving

TMap® Suite: standaard in softwaretesten

Testen is een belangrijke activiteit binnen softwareontwikkeling en -onderhoud. Maar liefst 30% tot 40% van het totale projectbudget wordt eraan besteed. In deze cursus wordt de Test Management approach (TMap®) als referentiemodel gebruikt. TMap® wordt in een groot aantal Nederlandse bedrijven en instellingen toegepast en wordt mede daardoor vaak beschouwd als de Nederlandse teststandaard.

Tijdens de cursus doorloopt u de hele fasering van een testproject, van testplanning tot en met afronding. U kunt na deze cursus (op het eind van de laatste dag) deelnemen aan het EXIN examen TMap® Suite Test Engineer.

Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen.

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
14 september 2020 Baarn (P) inschrijven
26 oktober 2020 Utrecht (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.690,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • TMap® HD
 • Building blocks
 • TMap NEXT® essentie model
 • Testplanning en teststrategie
 • Business Driven Test Management (BDTM)
 • Inspecties en reviews (toetsen)
 • Overzicht testontwerptechnieken
 • Equivalentieklassen, grenswaardenanalyse en datacombinatietest
 • Infrastructuur en testtools
 • Coverages (white box testing)
 • Elementaire vergelijkingentest
 • Beslistabeltest
 • Procescyclustest en use case test
 • Error guessing en exploratory testing
 • Testuitvoering (bevindingenbeheer)
 • Beheer en testafronding
 • Herhaling, vragen en oefen examen
 • TMap® Suite Test Engineer examen

Benodigde voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Deze training is echter vooral bedoeld voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot 1 jaar werkervaring in testen.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Improve
 • Examen is (inbegrepen) op het eind van de laatste dag

Doelgroep

 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training TMap Suit Test Engineer

Info Support Course code
TMAPTE
Supplier
Improve
Length
3 days

Course outline

This course will be provided by and at the location of an Info Support partner. This course is excluded from any discount agreement with Info Support.
If you enroll yourself for this course with a Master Key Business Card, extra days will be charged.
Please call Info Support for more information.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
14 September 2020 Baarn (P) register
26 October 2020 Utrecht (P) register

The price for this course is € 1,690.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Follow up courses

Target Audience

 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com