The Essentials of Programming in R

Inschrijven Training The Essentials of Programming in R

Info Support Cursuscode
RPROG
Leverancier
Assensia
Duur
3 dagen

Produceer krachtige voorspellingen en visualiseer data met R

Cursusbeschrijving

In deze training leert u verschillende toepassingen van de open-source programmeertaal R. U krijgt een introductie van deze statistische programmeertaal, waarin u statistiek methodes en de bijbehorende R functies leert gebruiken. U krijgt een uitleg over de data-exploratiefase met R en u maakt zelf echte dataplots en tabellen.

Vervolgens leert u de theorie van zowel lineaire en logistische regressiemodellen, die u in R programmeert om krachtige voorspellingen van data te maken. U zult echte data-analyses doen om voor nieuwe data een betrouwbare voorspelling te kunnen maken. Ook maakt u kennis met de grafische programmeeropties van R, de trainer illustreert vele R add-on libraries en u produceert zelf ook visualisaties van de data.

U gaat analyses doen op verschillende datasets uit de praktijk, zodat u na deze cursus een overzicht heeft van de mogelijkheden van statistische analyses in R.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
16 maart 2020 Utrecht inschrijven
13 mei 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.980,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Introductie van R
 • Introductie in de statistiek theorie
 • Verbanden vinden in data
 • Plots maken in R
 • Functies gebruiken in R
 • Data transformeren
 • Lineaire regressie modellen programmeren
 • Logistische regressie programmeren
 • Kwaliteit van voorspellingen beoordelen
 • Data grafisch weergeven

Benodigde voorkennis

Enige kennis van een programmeertaal is vereist, bekendheid met Business Intelligence en data mining is gewenst. Kennis van Wiskunde en Statistiek is nodig om de statistische concepten te kunnen begrijpen.

Cursusmateriaal

 • Assensia Solutions cursusmateriaal (slides, labs)

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training The Essentials of Programming in R

Info Support Course code
RPROG
Supplier
Assensia
Length
3 days

Develop powerful predictions and visualize your data with R

Course outline

This course focusses on several applications of the open source programming language R. You will be introduced to the statistical programming language and learn to apply statistical methods and use the applicable R functions. You will learn how to explore date with R and plot and table realistic data.

You will also be introduced to linear en logistic regression models. These models can be used to make powerful predictions in R. You will use realistic data to make dependable predictions for new data. You will also learn about the graphical programming options in R. The trainer will also demonstrate the use of many add-on libraries and you will create data visualizations.

You will perform statistical analyses on several datasets, in order to understand the opportunities of statistical analyses in R.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
16 March 2020 Utrecht register
13 May 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,980.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Introduction in R
 • Introduction applied statistics
 • Detecting relationships in data
 • Plotting in R
 • Using functions in R
 • Transforming data
 • Apply linear regression models
 • Apply logistic regression models
 • Determine quality of predictions
 • Display data graphically

Course prerequisites

Knowledge of a programming language, Business Intelligence and data mining. Understanding of mathematics and statistics is required.

Course material

 • Assensia Solutions courseware (slides and labs)

Related courses

Target Audience

 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com