Testautomatisering in de praktijk

Inschrijven Training Testautomatisering in de praktijk

Info Support Cursuscode
TAPRA
Leverancier
Smaragd IT/Testvisie
Duur
2 dagen

Word nu een testautomatiseerder

Cursusbeschrijving

In deze tweedaagse klassikale training leert u hoe u een framework opzet waarmee u geautomatiseerde testen kunt uitvoeren binnen een continuous integration landschap. Het resultaat is een regressietest die je periodiek kunt uitvoeren.

U leert hoe u gangbare tools hiervoor kunt inzetten, zodat u geautomatiseerd gegevens uit databases kunt lezen, webservices kunt bedienen en hoe u schermen in een browser kunt testen.

Het doel is niet zozeer om elk tool en programmeertaal van a tot z te leren kennen. Echter aan de hand van een aantal voorbeeld tools leert u hoe deze in te zetten en te integreren tot een bruikbaar framework voor test automatisering.

Met deze training bereidt u zich voor op een rol waarin u als tester ook in de toekomst waarde blijft toevoegen op het gebied van geautomatiseerd testen.

Doelgroep
De training is bedoeld voor software testers die een start willen maken met testautomatisering of behoefte hebben hun kennis over testautomatisering uit te breiden.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
7 oktober 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.190,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Opzetten van een test framework (met de hieronder genoemde tools) ten behoeve van automatisch testen
 • Plaatsen van dit framework in een continuous integration landschap
 • Selenium webdriver (m.b.v. Java)
 • Fitnesse
 • Webservices (Soap/Rest)
 • Jenkins

Benodigde voorkennis

Primaire kennis van Java en basale kennis van HTML/DOM/CSS/XPath

Cursusmateriaal

 • Oefeningen en slides

Doelgroep

 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Testautomatisering in de praktijk

Info Support Course code
TAPRA
Supplier
Smaragd IT/Testvisie
Length
2 days

Become a test automation engineer now

Course outline

In two days you will learn how to create a framework for running automated tests within a continuous integration environment. Your achievement is an automated regression test which can be executed periodically.

You will learn how to apply commonly used tools for webservice testing, reading data from databases and how to control browser-based graphical user interfaces

The purpose is to learn how to use a set of tools and integrate them into a useful framework for testautomation, rather than learning a programming language in depth.

This training prepares you to add value in teams in the role of test automation

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
7 October 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,190.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Setup a framework for test automation
 • Integrate this framework in a continous integration environment
 • Selenium webdriver (with Java)
 • Fitnesse
 • Webservices (Soap/Rest)
 • Jenkins

Course prerequisites

Basic programming knowledge in Java and basic knowledge of HTML/DOM/CSS/XPath

Course material

 • Exercises and slides

Target Audience

 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com