SQL Hands-on

Inschrijven Training SQL Hands-on

Info Support Cursuscode
HOSQL
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Verdiep uw inzicht en vaardigheden in het ophalen van data uit een database

Cursusbeschrijving

U studeert in uw eigen tempo in ons Open Leercentrum onder begeleiding van een gecertificeerde trainer.

Met praktische oefeningen past u uw kennis van SQL toe en verdiept daarmee uw vaardigheid en inzicht in het gebruik van SQL. De casus bestaat uit een aantal opdrachten die u uitvoert met Transact-SQL (op een Microsoft SQL Server) of OSQL (op een Oracle database). Tijdens de opdrachten krijgt u deskundige begeleiding die u helpt problemen op te lossen of samen met u oplossingsrichtingen bespreekt.

Deze dag kan gebruikt worden om uw kennis van Core Querying Microsoft SQL Server op te frissen of volledig te maken. Zie MS20761CO in gerelateerde cursussen.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
20 juni 2019 Veenendaal inschrijven
21 juni 2019 Veenendaal inschrijven
24 juni 2019 Veenendaal inschrijven
25 juni 2019 Veenendaal inschrijven
26 juni 2019 Veenendaal inschrijven
27 juni 2019 Veenendaal inschrijven
28 juni 2019 Veenendaal inschrijven
30 september 2019 Veenendaal inschrijven
1 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
2 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
3 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
4 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
7 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
8 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
9 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
10 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
11 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
14 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
15 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
16 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
17 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
18 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
21 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
22 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
23 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
24 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
25 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
28 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
29 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
30 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
31 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
1 november 2019 Veenendaal inschrijven
4 november 2019 Veenendaal inschrijven
5 november 2019 Veenendaal inschrijven
6 november 2019 Veenendaal inschrijven
7 november 2019 Veenendaal inschrijven
8 november 2019 Veenendaal inschrijven
11 november 2019 Veenendaal inschrijven
12 november 2019 Veenendaal inschrijven
13 november 2019 Veenendaal inschrijven
14 november 2019 Veenendaal inschrijven
15 november 2019 Veenendaal inschrijven
18 november 2019 Veenendaal inschrijven
19 november 2019 Veenendaal inschrijven
20 november 2019 Veenendaal inschrijven
21 november 2019 Veenendaal inschrijven
22 november 2019 Veenendaal inschrijven
25 november 2019 Veenendaal inschrijven
26 november 2019 Veenendaal inschrijven
27 november 2019 Veenendaal inschrijven
28 november 2019 Veenendaal inschrijven
29 november 2019 Veenendaal inschrijven
2 december 2019 Veenendaal inschrijven
3 december 2019 Veenendaal inschrijven
4 december 2019 Veenendaal inschrijven
5 december 2019 Veenendaal inschrijven
6 december 2019 Veenendaal inschrijven
9 december 2019 Veenendaal inschrijven
10 december 2019 Veenendaal inschrijven
11 december 2019 Veenendaal inschrijven
12 december 2019 Veenendaal inschrijven
13 december 2019 Veenendaal inschrijven
16 december 2019 Veenendaal inschrijven
17 december 2019 Veenendaal inschrijven
18 december 2019 Veenendaal inschrijven
19 december 2019 Veenendaal inschrijven
20 december 2019 Veenendaal inschrijven
23 december 2019 Veenendaal inschrijven
24 december 2019 Veenendaal inschrijven
27 december 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 345,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • selecteren van data
 • het gebruik van joins
 • het gebruik van subqueries
 • het gebruik van aggregates

Benodigde voorkennis

Kennis van Transact-SQL of OSQL.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support opdrachten.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • ICT Specialist
 • Kenniswerker
 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training SQL Hands-on

Info Support Course code
HOSQL
Supplier
Info Support
Length
1 day

Evolve your understanding of retrieving data from a database.

Course outline

You will receive several assignments, starting with simple ones and growing to complex assignments to evolve your understanding of SQL. All of these assignments must be resolved using either Transact-SQL (on Microsoft SQL Server) or OSQL (on Oracle Database). During this case a teacher is available to help you and to discuss the possible solutions.

This day can be used to refresh or round your knowledge of the training Core Querying Microsoft SQL Server. See MS20761CO in related courses.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
20 June 2019 Veenendaal register
21 June 2019 Veenendaal register
24 June 2019 Veenendaal register
25 June 2019 Veenendaal register
26 June 2019 Veenendaal register
27 June 2019 Veenendaal register
28 June 2019 Veenendaal register
30 September 2019 Veenendaal register
1 October 2019 Veenendaal register
2 October 2019 Veenendaal register
3 October 2019 Veenendaal register
4 October 2019 Veenendaal register
7 October 2019 Veenendaal register
8 October 2019 Veenendaal register
9 October 2019 Veenendaal register
10 October 2019 Veenendaal register
11 October 2019 Veenendaal register
14 October 2019 Veenendaal register
15 October 2019 Veenendaal register
16 October 2019 Veenendaal register
17 October 2019 Veenendaal register
18 October 2019 Veenendaal register
21 October 2019 Veenendaal register
22 October 2019 Veenendaal register
23 October 2019 Veenendaal register
24 October 2019 Veenendaal register
25 October 2019 Veenendaal register
28 October 2019 Veenendaal register
29 October 2019 Veenendaal register
30 October 2019 Veenendaal register
31 October 2019 Veenendaal register
1 November 2019 Veenendaal register
4 November 2019 Veenendaal register
5 November 2019 Veenendaal register
6 November 2019 Veenendaal register
7 November 2019 Veenendaal register
8 November 2019 Veenendaal register
11 November 2019 Veenendaal register
12 November 2019 Veenendaal register
13 November 2019 Veenendaal register
14 November 2019 Veenendaal register
15 November 2019 Veenendaal register
18 November 2019 Veenendaal register
19 November 2019 Veenendaal register
20 November 2019 Veenendaal register
21 November 2019 Veenendaal register
22 November 2019 Veenendaal register
25 November 2019 Veenendaal register
26 November 2019 Veenendaal register
27 November 2019 Veenendaal register
28 November 2019 Veenendaal register
29 November 2019 Veenendaal register
2 December 2019 Veenendaal register
3 December 2019 Veenendaal register
4 December 2019 Veenendaal register
5 December 2019 Veenendaal register
6 December 2019 Veenendaal register
9 December 2019 Veenendaal register
10 December 2019 Veenendaal register
11 December 2019 Veenendaal register
12 December 2019 Veenendaal register
13 December 2019 Veenendaal register
16 December 2019 Veenendaal register
17 December 2019 Veenendaal register
18 December 2019 Veenendaal register
19 December 2019 Veenendaal register
20 December 2019 Veenendaal register
23 December 2019 Veenendaal register
24 December 2019 Veenendaal register
27 December 2019 Veenendaal register

The price for this course is € 345.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Selecting data
 • Using joins
 • Using subqueries
 • Using aggregates

Course prerequisites

Before beginning this case, students should have the following knowledge: - Transact-SQL or OSQL

Follow up courses

Course material

 • Info Support exercise materials

Related courses

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • IT Expert
 • Information Worker
 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com