Security Awareness Officer

Inschrijven Training Security Awareness Officer

Info Support Cursuscode
SAO
Leverancier
Security Academy
Duur
3 dagen

Leer een passend security awareness programma vormgeven, begeleiden en uitvoeren

Cursusbeschrijving

Voor een organisatie is informatiebeveiliging van levensbelang. Verlies of schade van informatie kan tot gevolg hebben dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, er niet meer voldaan wordt aan wet- en regelgeving en het imago van de organisatie wordt geschaad. Informatiebeveiliging is in sterke mate afhankelijk van het gedrag van medewerkers. Hoe wordt er door de medewerkers met informatie omgegaan? Wanneer u binnen uw organisatie het ongewenste gedrag wilt voorkomen én het gewenste gedrag wil realiseren, is het tijd dat u een Security Awareness Programma initieert.

De Security Awareness Officer cursus onderscheidt zich doordat zij een manier van werken belicht die aandacht geeft aan de noodzakelijke kennis, vaardigheden, mindset én sociale context waarin het gewenste gedrag moet worden vertoond. Die integrale benadering resulteert in een security awareness plan dat organisaties in staat stelt duurzaam gedrag te veranderen.

Onderdeel van de cursus is een individuele waardenbelevingstest. U wordt 2 weken voorafgaand aan deze cursus door het bureau Waardenbeleving uitgenodigd deze test te maken. De terugkoppeling van deze test is onderdeel van de lessen op de 1e opleidingsdag.

Na het volgen van deze cursus kunt u aan de slag als Security Awareness Officer en kunt u een passend security awareness programma vormgeven, begeleiden en uitvoeren.

Deelnemers zijn na deze cursus in staat om:
• het management (bestuurders) te overtuigen van de noodzaak om te werken aan bewustwording, gedragsbeïnvloeding en communicatie rondom informatiebeveiliging;
• passende Awareness-maatregelen en -activiteiten in te voeren in de eigen organisatie;
• de effectiviteit van deze maatregelen aan te tonen.

De cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met communicatie en bewustwording rondom informatiebeveiliging.

Aansluitend op de drie lesdagen volgt optioneel individuele coaching waarbij gekozen kan worden uit drie varianten.
• Telefonisch consult van maximaal vier uur
• Coaching van twee dagen
• Coaching van vijf dagen

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
15 december 2020 Woerden (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.950,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

  • Waardesystemen, organisatie cultuur en commitment
  • Het vormgeven van het awareness programma
  • Communicatie en Eindcasus

Benodigde voorkennis

Er gelden geen specifieke toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan deze cursus. Basiskennis van informatiebeveiliging wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij u aan om eerst de cursus Information Security Foundation te volgen.

Cursusmateriaal

  • Security Academy cursusmateriaal
  • Coaching (optioneel)

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Security Awareness Officer

Info Support Course code
SAO
Supplier
Security Academy
Length
3 days

Course outline

This course will be conducted in Dutch

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
15 December 2020 Woerden (P) register

The price for this course is € 1,950.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course prerequisites

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com