Scrum Product Owner

Inschrijven Training Scrum Product Owner

Info Support Cursuscode
SCRUMPO
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Training als voorbereiding op Professional Product Owner I (PSPO I) examen

Cursusbeschrijving

Professional Scrum Product Owner is een tweedaagse training, die een Product Owner een goede basis geeft om met Scrum en een Team te kunnen werken. Cursisten leren hier de juiste vaardigheden en hoe deze toe te passen als Product Owner door middel van instructie en oefeningen. De verantwoordelijkheden voor het opleveren van een goed product zullen duidelijk worden. Hoe je voortgang te meten aan de hand van waarde voor de business en het succesvol opleveren van het product aan de klant.

De onderwerpen in deze training helpen je om het PSPO I assessment te maken.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
3 juni 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.170,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Scrum Principles & Empiricism
 • Agile Product Management
 • Value-Driven Development
 • The Scrum Framework
 • Product Backlog Management
 • Release Management

Benodigde voorkennis

Basiskennis van Agile en Scrum

Cursusmateriaal

 • Info Support

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Product Owner

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Scrum Product Owner

Info Support Course code
SCRUMPO
Supplier
Info Support
Length
2 days

Training as preperation for the Professional Product Owner I (PSPO I) exam

Course outline

Professional Scrum Product Owner is a 2-day course that provides the basic knowledge needed to work with Scrum. Students will develop and solidify their knowledge of being a Product Owner through instruction and exercises. The responsibilities in delivering a successful product will become more clear. Metrics are identified to track the creation of value and the successful delivery of the product to the business.
The subjects covered in this training will help you to do a PSM I assessment.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
3 June 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,170.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Scrum Principles & Empiricism
 • Agile Product Management
 • Value-Driven Development
 • The Scrum Framework
 • Product Backlog Management
 • Release Management

Course prerequisites

Basic knowledge of Agile principles and Scrum

Course material

 • Info Support

Related courses

Target Audience

 • Product Owner

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com