Scrum Master

Inschrijven Training Scrum Master

Info Support Cursuscode
SCRUMMAS
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Voorbereiding op het Professional Scrum Master I (PSM I) examen

Cursusbeschrijving

De (Professional) Scrum Master training is een tweedaagse training waar principes en procestheorie en de regels en rollen van het Scrum Framework aan bod komen. Om uw werk als Scrum Master te verbeteren bieden wij diverse hulpmiddelen aan voor Dienend Leiderschap. Het gaat in de training over gedragsveranderingen, coaching- en faciliteringstechnieken, het werken met mensen en teams en hoe om te gaan met de rest van de organisatie. De onderwerpen die aan bod komen zijn ter voorbereiding op het PSM I assessment (een voucher voor het assessment is niet inbegrepen).

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
7 mei 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.190,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Definition of Scrum
 • Scrum Theory
 • Scrum Values
 • Scrum Team
 • - Development Team
 • - Scrum Master
 • - Product Owner
 • Scrum Events
 • - Sprint Planning
 • - Sprint Goal
 • - Daily Scrum
 • - Sprint Review
 • - Sprint Retrospective
 • Artifacts
 • - Product Backlog
 • - Sprint Backlog
 • - Definition of Done
 • - Potentially Shippable Product Increment

Benodigde voorkennis

Algemene kennis van software ontwikkelprocessen

Cursusmateriaal

 • Info Support

Doelgroep

 • Scrum Master

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Scrum Master

Info Support Course code
SCRUMMAS
Supplier
Info Support
Length
2 days

Training as preperation for the Professional Scrum Master I (PSM I) exam

Course outline

The Professional Scrum Master training is a 2-day training that covers the principles and process theory , rules and roles of the Scrum framework. Ways of work for servant-leadership are provided to increase a Scrum Master’s effectiveness. It will cover behavioral shifts, working with people and teams, coaching and facilitation techniques, and addressing the organization.
The subjects covered in this training will help you to do a PSM I assessment.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
7 May 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,190.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Definition of Scrum
 • Scrum Theory
 • Scrum Values
 • Scrum Team
 • Development Team
 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Scrum Events
 • Sprint Planning
 • Sprint Goal
 • Daily Scrum
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective
 • Artifacts
 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Definition of Done
 • Potentially Shippable Product Increment

Course prerequisites

Basic knowledge of software development processes

Course material

 • Info Support

Target Audience

 • Scrum Master

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com