Scrum Essentials

Inschrijven Training Scrum Essentials

Info Support Cursuscode
SCRUMES
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Ontwikkelen volgens Scrum

Cursusbeschrijving

Iedereen die betrokken is bij een Scrum-project leert in deze training wat Scrum is en hoe Scrum toegepast kan worden. U leert de basisprincipes van dit iteratieve agile software ontwikkel proces en u maakt kennis met de structuur en inhoud. Daarnaast kijken we naar de verschillende rollen, zoals Product Owner, Scrum Master en Scrum-teams.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
19 maart 2020 Veenendaal inschrijven
4 juni 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 595,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Sprints
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Team
 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • User Story
 • Sprint planning Meeting
 • Sprint Review Meeting
 • Sprint Retrospective
 • Daily Standup meeting

Benodigde voorkennis

Ervaring met softwareontwikkelingsprojecten is gewenst.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Functioneel Ontwerper
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Projectleider
 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Scrum Essentials

Info Support Course code
SCRUMES
Supplier
Info Support
Length
1 day

Learn about Scrum development and other concepts from Scrum.

Course outline

Everyone who is involved in a Scrum project will learn in this training what Scrum is and how Scrum can be applied. You will learn the basic principles of this iterative Agile software development process and get acquainted with the structure and its contents. Moreover we look at the different roles, such as Product Owner, Scrum Master and Scrum teams.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
19 March 2020 Veenendaal register
4 June 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 595.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Sprints
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Team
 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • User Story
 • Sprint planning Meeting
 • Sprint Review Meeting
 • Sprint Retrospective
 • Daily Standup meeting

Course prerequisites

Experience with software development projects is needed.

Follow up courses

Course material

 • Digital Info Support course material

Target Audience

 • Developer
 • Information Analyst
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Project Manager
 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com