Relational Databases and SQL

Mail ons Training Relational Databases and SQL

Info Support Cursuscode
BCREL
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Leer ANSI-SQL en de concepten van relationele databases

Cursusbeschrijving

U leert de achtergronden van relationele databases en de belangrijkste concepten, zoals normalisatie. Vervolgens leert u hoe de ANSI-SQL taal is opgebouwd en hoe deze gebruikt kan worden. Tijdens de training leert u objecten met DDL (Data Definition Language) te creëren en aan te passen en gegevens uit tabellen met DML (Data Manipulation Language) te manipuleren en te lezen.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Overzicht van het relationele model
 • Integriteit in relationele databases
 • Database ontwerp, Afhankelijkheden, Decompositie, Normalisatie
 • Maken en modificeren van tabellen
 • Gebruik van SQL voor het opvragen van gegevens uit individuele tabellen (Select, Order by, Group by, systeem functies, etc.) en uit meerdere tabellen (gebruik van Joins, Subqueries, Union)
 • Toevoegen, wijzigen en verwijderen van gegevens uit tabellen(Insert,Update,Delete)
 • Introductie van Views en Stored Procedures

Benodigde voorkennis

Basiskennis van databases is gewenst, maar niet noodzakelijk.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal met oefeningen

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Infrastructuur Specialist
 • ICT Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Relational Databases and SQL

Info Support Course code
BCREL
Supplier
Info Support
Length
3 days

Learn the concepts of relational databases and the (ANSI) SQL language

Course outline

During this course, you will become familiar with relational database theory, the ANSI-SQL query language and with concepts like normalization. The course contains a lot of practical exercises to test your new skills.
When you have completed this course, you will be able to:
- Describe the relational database in terms of relational theory and model the database according to normalization theory;
- Create and alter objects such as tables and views in the database using Data Definition Language (DDL);
- Manipulate objects in a relational database (select, insert, update and delete) using Data Manipulation Language (DML).

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Review of the relational model
 • Integrity within the relational model
 • Relational databases
 • Database design, Dependencies, Decomposition, Normalization
 • Creating and modifying tables
 • Reading data from tables (select, order by, group by, system functions etc.) and from multiple tables (using joins, subqueries, UNION)
 • Manipulating data (insert,update,delete) introduction to views and stored procedures

Course prerequisites

Students should have basic understanding of relational database concepts.

Follow up courses

Course material

 • Info Support course material with exercises

Related courses

Target Audience

 • Infrastructure Expert
 • IT Expert

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com