Querying Data with Transact-SQL

Inschrijven Training Querying Data with Transact-SQL

Info Support Cursuscode
MS20761
Leverancier (code)
Microsoft (20761)
Duur
5 dagen

Queries schrijven in Transact-SQL voor SQL Server

Cursusbeschrijving

U leert alle technische vaardigheden om Transact-SQL queries te schrijven voor SQL Server. U legt hiermee een basis voor alle SQL Server gerelateerde disciplines; Database beheer, Database ontwikkeling en Business Intelligence.

Aan het eind van de training bent u in staat om:

De mogelijkheden van de taal Transact-SQL te beschrijven;
Queries te schrijven om data op te halen, te wijzigen en te aggregeren;
Data uit verschillende tabellen te combineren;
Geavanceerde mogelijkheden van Transact-SQL te gebruiken;
Verschillende oplossingsstrategieën te vergelijken om tot een optimale oplossing te komen;

Deze training is een combinatie van twee andere trainingen. De eerste 3 dagen correspondeert met de training MS20761 Querying Data. De laatste 2 dagen correspondeert met de Advanced Querying Data training MS20761AD.

Zie 'Gerelateeerde cursussen' MS20761 and MS20761AD voor meer informatie!

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
2 december 2019 Veenendaal inschrijven doorgangsgarantie
6 januari 2020 Utrecht inschrijven
17 februari 2020 Veenendaal inschrijven
20 april 2020 Utrecht inschrijven
15 juni 2020 Veenendaal inschrijven

doorgangsgarantie = Startgarantie.
Het tarief voor deze training is € 2.475,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • MS20761 Querying Data:
 • Introductie Microsoft SQL Server
 • Introductie T-SQL Querying
 • SELECT queries
 • Combineren van data uit verschillende tabellen: JOINS
 • Sorteren en filteren van data
 • SQL Server Data Types
 • Wijzigen van data met DML
 • Gebruik van standaard functies
 • Groeperen en aggregeren data
 • Gebruik van subqueries
 • MS20761AD Advanced Querying Data:
 • Gebruik van set operatoren
 • Gebruik van Window Ranking, Offset en Aggregatie Functies
 • Pivoteren en Grouping Sets
 • Executeren van stored procedures
 • Programmeren met T-SQL
 • Implementeren foutafhandeling
 • Implementeren transacties

Benodigde voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Querying Data with Transact-SQL

Info Support Course code
MS20761
Supplier (code)
Microsoft (20761)
Length
5 days

Learn the Transact SQL language to query SQL Server

Course outline

You will gain the technical skills required to write Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server. What you learn is the foundation for all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence.


At the end of the course, you will be able to:

Describe the uses of the Transact-SQL language;
Write queries to retrieve, modify and summarize data;
Join data from multiple tables;
Use advanced features of Transact-SQL;
Consider different solution strategies to solve business questions;

This training is a combination of two other trainings: the first 3 days contain the basic features corresponding the training MS20761. The last 2 days the advanced features correspond with the training MS20761AD.

Check out 'Related courses' MS20761 and MS20761AD for more details!

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
2 December 2019 Veenendaal register doorgangsgarantie
6 January 2020 Utrecht register
17 February 2020 Veenendaal register
20 April 2020 Utrecht register
15 June 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,475.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • MS20761 Querying Data:
 • Introduction to Microsoft SQL Server
 • Introduction to Transact-SQL Querying
 • Writing SELECT Queries
 • Querying Multiple Tables
 • Sorting and Filtering Data
 • Working with SQL Server Data Types
 • Using DML to Modify Data
 • Using Built-In Functions
 • Grouping and Aggregating Data
 • Using Subqueries
 • MS20761AD Advanced Querying Data:
 • Use Set Operators
 • Using Window Ranking, Offset and Aggregate Functions
 • Pivoting and Grouping Sets
 • Executing Stored Procedures
 • Programming with T-SQL
 • Implementing Error Handling
 • Implementing Transactions

Course prerequisites

No specific knowledge needed to attend this course.

Follow up courses

Course material

 • Digital coursematerial from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com