Querying Data with Transact-SQL

Inschrijven Training Querying Data with Transact-SQL

Info Support Cursuscode
MS20761
Leverancier (code)
Microsoft (20761)
Duur
5 dagen

Queries schrijven in Transact-SQL voor SQL Server

Cursusbeschrijving

U leert alle technische vaardigheden om Transact-SQL queries te schrijven voor SQL Server. U legt hiermee een basis voor alle SQL Server gerelateerde disciplines; Database beheer, Database ontwikkeling en Business Intelligence.

Aan het eind van de training bent u in staat om:

De mogelijkheden van de taal Transact-SQL te beschrijven;
Queries te schrijven om data op te halen, te wijzigen en te aggregeren;
Data uit verschillende tabellen te combineren;
Geavanceerde mogelijkheden van Transact-SQL te gebruiken;
Verschillende oplossingsstrategieën te vergelijken om tot een optimale oplossing te komen;

Deze training is een combinatie van twee andere trainingen. De eerste 3 dagen correspondeert met de training MS20761CO Core Querying Data. De laatste 2 dagen correspondeert met de Advanced Querying Data training MS20761AD.

Zie 'Gerelateerde cursussen' MS20761CO and MS20761AD voor meer informatie!

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
15 juni 2020 Remote inschrijven doorgangsgarantie
27 juli 2020 Utrecht inschrijven
31 augustus 2020 Veenendaal inschrijven
26 oktober 2020 Utrecht inschrijven
30 november 2020 Veenendaal inschrijven

doorgangsgarantie = Startgarantie.
Het tarief voor deze training is € 2.525,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • MS20761CO Core Querying Data:
 • Introductie Microsoft SQL Server
 • Introductie T-SQL Querying
 • SELECT queries
 • Combineren van data uit verschillende tabellen: JOINS
 • Sorteren en filteren van data
 • SQL Server Data Types
 • Wijzigen van data met DML
 • Gebruik van standaard functies
 • Groeperen en aggregeren data
 • Gebruik van subqueries
 • MS20761AD Advanced Querying Data:
 • Gebruik van set operatoren
 • Gebruik van Window Ranking, Offset en Aggregatie Functies
 • Pivoteren en Grouping Sets
 • Executeren van stored procedures
 • Programmeren met T-SQL
 • Implementeren foutafhandeling
 • Implementeren transacties

Benodigde voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Digitaal cursusmateriaal van Microsoft

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Querying Data with Transact-SQL

Info Support Course code
MS20761
Supplier (code)
Microsoft (20761)
Length
5 days

Learn the Transact SQL language to query SQL Server

Course outline

You will gain the technical skills required to write Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server. What you learn is the foundation for all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence.


At the end of the course, you will be able to:

Describe the uses of the Transact-SQL language;
Write queries to retrieve, modify and summarize data;
Join data from multiple tables;
Use advanced features of Transact-SQL;
Consider different solution strategies to solve business questions;

This training is a combination of two other trainings: the first 3 days contain the basic features corresponding the training MS20761CO. The last 2 days the advanced features correspond with the training MS20761AD.

Check out 'Related courses' MS20761CO and MS20761AD for more details!

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
15 June 2020 Remote register doorgangsgarantie
27 July 2020 Utrecht register
31 August 2020 Veenendaal register
26 October 2020 Utrecht register
30 November 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,525.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • MS20761CO Core Querying Data:
 • Introduction to Microsoft SQL Server
 • Introduction to Transact-SQL Querying
 • Writing SELECT Queries
 • Querying Multiple Tables
 • Sorting and Filtering Data
 • Working with SQL Server Data Types
 • Using DML to Modify Data
 • Using Built-In Functions
 • Grouping and Aggregating Data
 • Using Subqueries
 • MS20761AD Advanced Querying Data:
 • Use Set Operators
 • Using Window Ranking, Offset and Aggregate Functions
 • Pivoting and Grouping Sets
 • Executing Stored Procedures
 • Programming with T-SQL
 • Implementing Error Handling
 • Implementing Transactions

Course prerequisites

No specific knowledge needed to attend this course.

Follow up courses

Course material

 • Digital coursematerial from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com