Python Development for Data Scientists

Mail ons Training Python Development for Data Scientists

Info Support Cursuscode
PYTHONDEV
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Verkrijg als data scientist een solide basis van Python en de bijbehorende data science tools en libraries

Cursusbeschrijving

Data scientists die Python willen leren of hun kennis willen verdiepen doen dat in deze training. U leert de belangrijkste concepten van softwareontwikkeling in Python en leert de basis van object-georiënteerd programmeren. U leert Python-projecten op een professionele manier vorm te geven. U gaat actief aan de slag met veelgebruikte Python data science libraries, in Jupyter. Hierbij doet u kennis en ervaring op voor het verwerken van grote hoeveelheden data. Daarnaast voert u analyses uit op de data en past u het toe met machine learning.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Python programming
 • Object-oriented programming
 • Project structure and packages
 • Functional programming
 • Handling data with Pandas and NumPy
 • Data cleaning, normalization, and visualization
 • Machine learning

Benodigde voorkennis

Basiskennis van programmeren, datastructuren, dataverwerking en machine learning is gewenst.

Cursusmateriaal

 • Digitaal Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • Data Engineer
 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Python Development for Data Scientists

Info Support Course code
PYTHONDEV
Supplier
Info Support
Length
5 days

Attain a solid foundation of Python and its data science tools and libraries

Course outline

Data scientists can learn Python or expand their knowledge of Python in this training. You will learn the most important concepts of software development in Python and learn the essentials of object-oriented programming. You will learn to give shape to Python projects in a professional manner. You will gain hands-on experience with popular Python data science libraries using Jupyter. You will increase your knowledge and experience handling large quantities of data. In addition, you will perform data analysis and use the data in machine learning models.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Python programming
 • Object-oriented programming
 • Project structure and packages
 • Functional programming
 • Handling data with Pandas and NumPy
 • Data cleaning, normalization, and visualization
 • Machine learning

Course prerequisites

Basic knowledge of programming, data structures, handling and machine learning is desired.

Course material

 • Digital Info Support course material

Target Audience

 • Data Engineer
 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com