Programming with C# (Blended Learning)

Inschrijven Training Programming with C# (Blended Learning)

Info Support Cursuscode
BLCNETIN
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Leren programmeren in C#

Cursusbeschrijving

Als u applicaties gaat bouwen met het .NET Framework, dan is het essentieel dat u ook kennis hebt van de belangrijkste .NET taal: C#. In deze training maakt u uitgbreid kennis met C#. Nagenoeg alle keywords en taalconcepten van C# komen in deze week uitvoerig aan bod.

Deze stevige training is bedoeld voor professionele ontwikkelaars die gedegen kennis van C# willen opdoen en al enige ervaring hebben met het programmeren in een andere programmeertaal.

Deze cursus volgt het Blended Learning formaat van Info Support. De lesstof van de vijfdaagse cursus “Programming C#” is hierbij opgedeeld in eenvoudigere en lastige onderdelen. De eenvoudigere onderdelen komen aan bod in zelfstudie (ongeveer 40 uur). Voor de lastigere onderdelen maken we gebruik van een klassikale training (twee dagen). Ook hier is niet alleen aandacht voor de theorie, maar gaan we ook oefenen.

Deze training is nuttig voor de volgende "Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)" certificeringtraject:
MCSD: Windows Store Apps Using C#

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
17 november 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.090,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Zelfstudie:
 • Visual Studio
 • Variabelen en Expressies
 • Statements
 • Exceptions
 • Methodes
 • Arrays
 • Classes
 • Properties en Indexers
 • Klassikaal:
 • Advanced Methodes
 • Operators
 • Inheritance
 • Generic Types
 • Delegates en Events

Benodigde voorkennis

Ervaring met programmeren en bekendheid met de concepten van object oriëntatie.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Zelfstudie: Studiewijzer, boek, slides, en oefeningen
 • Klassikaal: Boek, slides, oefeningen

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Programming with C# (Blended Learning)

Info Support Course code
BLCNETIN
Supplier
Info Support
Length
2 days

Developing C# applications for the .NET platform

Course outline

If you are building applications for the .NET platform, it is essential that you are thoroughly familiar with it's most important language: C#. In this course you will learn exactly that. Almost all C# keywords will be covered, as well as some of the features of more recent C#-versions.

This training is intended for professional developers who seek solid knowledge of C# and already have programming experience in another language.

This course follows Info Support's Blended Learning Format. the material of the five-day training has been split into easier and more difficult parts. The easier parts are covered in self-paced training (40 hours). For the more difficult parts, there is an instructor-led training (two days).

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
17 November 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,090.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Self-paced training:
 • Overview of the .NET Platform
 • Overview of C#
 • Variables (Value-typed and Reference-typed)
 • Statements and Exceptions
 • Methods
 • Arrays
 • Objects
 • Aggregation, Namespaces and Scope
 • Properties and Indexers
 • Instructor-led:
 • advanced methods
 • Inheritance
 • Operators
 • Generics
 • Delegates and Events

Course prerequisites

Experience with a 3GL programming language. Some familiarity with Object Orientation would help.

Follow up courses

Course material

 • Coursematerial from Info Support, Self-paced training guide, and a book.

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com