Programming Basics for Automated Testing

Inschrijven Training Programming Basics for Automated Testing

Info Support Cursuscode
BPATEST
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Leer de basis voor het programmeren van automatische tests

Cursusbeschrijving

U leert de beginselen van programmeren en leert deze toe te passen bij het schrijven van automatische testen. De cursus bestaat naast een beetje theorie uit veel oefenen met het schrijven van C# code.

Deze training is onderdeel van het traject (3 trainingen) dat testers zonder programmeerervaring opleidt tot T-shaped tester. Na afloop van het traject kunt u User-Interface-testen schrijven en testbare specificaties opstellen.

Het traject begint met deze training; een introductie in programmeren. Het doel van deze introductie is om net genoeg programmeerkennis op te doen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het is niet bedoeld om opgeleid te worden tot volwaardig programmeur.

Zie de 'Vervolgtrainingen' hieronder voor het vervolg van het T-Shaped Testertraject.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
20 januari 2020 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.605,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • kennismaken met de programmeeromgeving (Visual Studio)
 • kennismaken met de Testomgeving
 • Variabelen maken en gebruiken
 • Methodes aan kunnen roepen
 • Datatypes begrijpen
 • Objecten aanmaken
 • Omgaan met collecties

Benodigde voorkennis

ervaring met handmatig testen

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support materiaal

Doelgroep

 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Programming Basics for Automated Testing

Info Support Course code
BPATEST
Supplier
Info Support
Length
3 days

Learn the basics in Programming for automated testing

Course outline

You learn the basics of programming and how to apply them in writing automated tests. The course is presenting as little theory as possible and focusses on writing C# code in practice.

This course is a part of a track for T-shaped testers that have no previous programming experience. After completing the track, you can write automated User Interface tests and executable specifications.

This is the first course in this T-shaped Tester Track; an introduction to programming. The goal of this course is to learn just enough programming basics to be able to perform tester tasks. The goal is not to become a full programmer.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
20 January 2020 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,605.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Get to know the programming environment(Visual Studio)
 • Get to know the test environment
 • Create an use variables
 • Call methods
 • undestand datatypes
 • create objects
 • handle collections

Course prerequisites

Experience with manual testing

Follow up courses

Course material

 • Info Support Materials

Target Audience

 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com