Programming Basics for Automated Testing

Mail ons Training Programming Basics for Automated Testing

Info Support Cursuscode
BPATEST
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Leer de basis voor het programmeren van automatische tests

Cursusbeschrijving

U leert de beginselen van programmeren en leert deze toe te passen bij het schrijven van automatische testen. De cursus bestaat naast een beetje theorie uit veel oefenen met het schrijven van C# code.

Deze training is onderdeel van het traject (3 trainingen) dat testers zonder programmeerervaring opleidt tot T-shaped tester. Na afloop van het traject kunt u User-Interface-testen schrijven en testbare specificaties opstellen.

Het traject begint met deze training; een introductie in programmeren. Het doel van deze introductie is om net genoeg programmeerkennis op te doen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het is niet bedoeld om opgeleid te worden tot volwaardig programmeur.

Zie de 'Vervolgtrainingen' hieronder voor het vervolg van het T-Shaped Testertraject.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • kennismaken met de programmeeromgeving (Visual Studio)
 • kennismaken met de Testomgeving
 • Variabelen maken en gebruiken
 • Methodes aan kunnen roepen
 • Datatypes begrijpen
 • Objecten aanmaken
 • Omgaan met collecties

Benodigde voorkennis

ervaring met handmatig testen

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support materiaal

Doelgroep

 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Programming Basics for Automated Testing

Info Support Course code
BPATEST
Supplier
Info Support
Length
3 days

Learn the basics in Programming for automated testing

Course outline

You learn the basics of programming and how to apply them in writing automated tests. The course is presenting as little theory as possible and focusses on writing C# code in practice.

This course is a part of a track for T-shaped testers that have no previous programming experience. After completing the track, you can write automated User Interface tests and executable specifications.

This is the first course in this T-shaped Tester Track; an introduction to programming. The goal of this course is to learn just enough programming basics to be able to perform tester tasks. The goal is not to become a full programmer.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Get to know the programming environment(Visual Studio)
 • Get to know the test environment
 • Create an use variables
 • Call methods
 • undestand datatypes
 • create objects
 • handle collections

Course prerequisites

Experience with manual testing

Follow up courses

Course material

 • Info Support Materials

Target Audience

 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com