Privacy & Data Protection in de praktijk van de publieke sector

Inschrijven Training Privacy & Data Protection in de praktijk van de publieke sector

Info Support Cursuscode
PRIDATPUB
Leverancier
IMF
Duur
5 dagen

Volledige, actuele en direct toepasbare kennis én plan van aanpak voor het implementeren en borgen van privacy & data protection in publieke organisaties

Cursusbeschrijving

Vanaf 25 mei 2018 zijn alle overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht een Data Protection Officer (DPO/FG) aan te stellen. Een Data Protection Officer (DPO/FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving van de nieuwe Europese privacy wetgeving. Daarnaast informeert, adviseert en rapporteert de DPO/FG over de mate waarin het privacy- en beveiligingsbeleid gerealiseerd en geborgd is. Burgers, patiënten, personeelsleden e.a. kunnen bij de Data Protection Officer (DPO/FG) terecht voor informatie over hun verwerkte persoonsgegevens en voor klachten.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gekenmerkt door vele onduidelijkheden. Wat wel duidelijk is, is dat u tal van nieuwe verplichtingen krijgt plus de verantwoordelijkheid (accountability) om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt.

In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen waaraan met name organisaties in de publieke sector moeten voldoen behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data protection in publieke organisaties komen aan bod, zoals DPIA's, Big Data, privacy awareness, privacy en de WOB, de WED en privacy bij publiekszaken. Er is ruimschoots gelegenheid uw vragen te stellen aan de zeer deskundige docenten.

Als Data Protection Officer (DPO/FG) dient u niet alleen te beschikken over functie-gerelateerde juridische kennis, maar moet u ook verstand hebben van o.m. informatiebeveiliging (security), IT, compliance, audit, risk management en administratieve organisatie (AO). Aan de publieke Data Protection Officer (DPO/FG) worden daarnaast nog tal van specifieke eisen gesteld. Denk bijvoorbeeld aan gekwalificeerde integriteitsnormen, bijzondere rechtskennis, transparantie en privacy data governance. Actuele vakkennis en deskundigheid op al deze gebieden, conform de eisen die de nieuwe AVG stelt, lijkt haast een onmogelijkheid. De zeer deskundige docenten van deze 6-daagse praktijkopleiding gaan ervoor zorgen dat u tijdig en evidence-based in uw organisatie over voldoende kennis en expertise beschikt om aan deze uitdaging het hoofd te bieden.

De succesformule van deze praktijkopleiding is gebaseerd op het toetsen of u beschikt over alle noodzakelijke, actuele (theoretische) kennis en met name op het praktisch kunnen toepassen van de nieuwe privacy wetgeving. Voor alle publieke DPO's zal het een behoorlijke uitdaging zijn om de theorie om te zetten naar de praktijk. Het vereist het nodige uitzoekwerk en ervaring om deze vertaalslag te kunnen maken. Uw zeer ervaren en toonaangevende experts op het gebied van privacy en data protection zullen u met raad en daad en vele tips terzijde staan. Aan de hand van diverse praktijkopdrachten en een examen (thuisopdracht) kunt u zelf toetsen welke kennis en deskundigheid bij u (eventueel) nog ontbreken.

De verplichting tot het aanstellen van een Data Protection Officer (DPO/FG) geldt voor alle overheidsorganisaties en vrijwel alle organisaties in de publieke sector en voor niet-publieke organisaties die persoonsgegevens (en/of speciale categorieën persoonsgegevens) verwerken.

Deze praktijkopleiding richt zich met name op de (specifieke) kennisbehoefte van publieke organisaties. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de centrale overheid (ministeries), provinciehuizen, gemeentes, gemeentelijke organisaties (gemeenschappelijke regelingen), publiekrechtelijke organen, zorginstellingen, onderwijs, scholen, rechtbanken, politie en justitie, belastingdienst, uitvoerende gemeentelijke instellingen zoals arbo en groenvoorziening, rekenkamers en alle overige uitvoerende organen en organisaties die een bewerkersrelatie (of contractuele relatie) hebben met een overheidsinstantie of een overheidsorgaan.

De opleiding is met name bedoeld voor (toekomstige) Data Protection Officers (DPO's/FG's) en iedereen binnen de publieke sector die zijn of haar kennis over privacy en data protection wil actualiseren en toetsen en/of medeverantwoordelijk is voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Daarnaast denken wij o.a. aan privacy functionarissen, CISO's, informatiebeveiligers, compliance officers, beveiligingsbeheerders BRP, IT security managers, security officers Suwinet, IT managers, (staf)juristen, privacy juristen, beleidsmedewerkers (juridische zaken), (overheids)accountants, advocaten, informatiemanagers, informatie analisten, data managers, projectmanagers privacy, (privacy) auditors, fraude en/of veiligheidscoördinatoren, coördinatoren toezicht, klachtenfunctionarissen, risk managers, HR managers, (juridische)controllers, Business Intelligence (BI) professionals en alle (interne en externe) adviseurs op bovengenoemde terreinen.

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen in de vorm van een thuiswerkopdracht die u na digitaal kunt inleveren. De hoofddocent beoordeelt uw uitwerking en koppelt zijn bevindingen telefonisch aan u terug in een 1-op-1 sessie van max. 1 uur. Bij voldoende resultaat wordt u ingeschreven in het Nederlandse Register voor Privacy Opleidingen (NRPO) dat gehouden wordt door de Nederlandse Privacy Academie (NPA).

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
10 september 2020 Partner NL inschrijven

Het tarief voor deze training is € 3.780,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • AVG/GDPR in het publieke domein
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – praktische implementatie
 • PRAKTIJKOPDRACHT (maak een plan van aanpak voor uw eigen organisatie dat voldoet aan de AVG)
 • Taken, positionering en functieprofiel van de publieke Data Protection Officer (DPO/FG)
 • PRAKTIJKOPDRACHT (maak een functieprofiel van de Data Protection Officer (DPO/FG) voor uw eigen publieke organisatie)
 • Opzet en structuur van het privacy plan
 • DPO privacyplan – privacy visie, beleid en strategie
 • Inventarisatie en register van verwerkingen
 • Privacy nulmeting, privacy awareness en privacy compliance
 • Privacy awareness in de publieke sector
 • PRAKTIJKOPDRACHT (maak een opzet van een privacy awareness programma)
 • Privacy risicomanagement
 • Privacy implementatieplan
 • Samenwerking en gegevensuitwisseling met ketenpartners
 • Evaluatie- en mitigatieplan
 • Privacy audits
 • Integraal toezichtsmanagement model van de publieke DPO/FG
 • Externe Data Protection Officer (DPO/FG)
 • PRAKTIJKOPDRACHT (maak een goed toezichtsplan voor de DPO/FG)
 • Beveiliging van persoonsgegevens in het publieke domein
 • Datalekken
 • Bewerkersovereenkomsten
 • Internationale bescherming van persoonsgegevens
 • Big data en privacy in de publieke sector
 • Privacy en ethiek in het publieke domein
 • Privacy by design (PbD)
 • Internet of Things (IoT) en privacy
 • Privacy en profiling
 • Rechten van betrokkenen
 • Privacy klachtenprocedures en de publieke sector
 • Privacy schadeclaim procedures
 • Privacy en risicolocaties in het publieke domein
 • Privacy evidence van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Privacy compliance instrumenten
 • Privacy audits
 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • PRAKTIJKOPDRACHT (stel een Data Protection Impact Assessment (DPIA) op)
 • PRAKTIJKEXAMEN (thuisopdracht)

Benodigde voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om deze praktijkopleiding succesvol te kunnen doorlopen.

Cursusmateriaal

 • Naast de zeer uitgebreide cursusmap ontvangt u bij deze unieke praktijkopleiding het handboek Data Protectie Officer (DPO/FG), voorzien van roadmaps, tabellen, diagrammen en checklists voor de dagelijkse praktijk (t.w.v. € 100,-) plus 6 maanden onbeperkt toegang tot de digitale trainingsmodule 'Privacy in het publieke domein' (t.w.v. € 75,-).

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Privacy & Data Protection in de praktijk van de publieke sector

Info Support Course code
PRIDATPUB
Supplier
IMF
Length
5 days

Course outline

This class will be conducted entirely in Dutch.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
10 September 2020 Partner NL register

The price for this course is € 3,780.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Target Audience

 • Data Solutions Specialist

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com