Privacy and Data Protection Foundation

Inschrijven Training Privacy and Data Protection Foundation

Info Support Cursuscode
DPF
Leverancier
Security Academy
Duur
2 dagen

Krijg een overzicht van de rechten en plichten van uw organisatie (en van diegenen waarvan u persoonsgegevens verzameld heeft) zodat u een advies kunt uitbrengen over hoe om te gaan gaan met persoonsgegevens

Cursusbeschrijving

Vanaf 24 mei 2016 is de General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), van kracht. Vanaf 25 mei 2018 is het dan ook voor elk bedrijf verplicht om aan deze wet- en regelgeving te voldoen.

Privacy wet- & regelgeving (o.a. de AVG/GDPR) is voor ieder bedrijf van belang en er wordt steeds strikter op naleving gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is dus belangrijk dat uw organisatie daar op de juiste manier mee omgaat.

In deze cursus krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden een overzicht van de rechten en plichten van uw organisatie (en van diegenen waarvan u persoonsgegevens verzameld heeft) zodat u in uw eigen omgeving adequaat advies kunt uitbrengen over hoe er met persoonsgegevens dient te worden omgegaan.

De cursus Privacy & Data Protection Foundation is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt met het verzamelen, bewerken of beheren van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan:
• Aankomend privacyfunctionarissen
• Medewerkers in een call center, helpdesk of administratieve afdeling
• Accountants
• Financieel professionals

Deze training wordt verzorgd door en op locatie van een partner van Info Support; een eventuele kortingsregeling met Info Support is hier niet van toepassing.
Wanneer u zich inschrijft met een Info Support Master Key Card worden extra dagen in rekening gebracht.
Neem contact op met Info Support voor meer informatie.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
15 juli 2020 Woerden (P) inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.395,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Candidates can recall the historical and legal context of European privacy and data protection legislation and the General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Candidates can define the essential terms and concepts employed in the GDPR
 • Candidates can describe the GDPR’s material and territorial scope
 • Candidates know what information the GDPR applies to
 • Candidates know what activities the GDPR applies to
 • Candidates know in what situations the GDPR applies within and outside the EU/EEA
 • Candidates understand the main provisions of the GDPR and their consequences for individuals and businesses
 • Candidates can describe the general principles that govern the processing of personal data
 • Candidates can describe restrictions on the processing of personal data
 • Candidates can describe the obligations of controllers and processors
 • Candidates can describe how compliance with the GDPR can be demonstrated to the supervisory authority
 • Candidates understand the consequences of non-compliance
 • Candidates know where they can find additional informationabout specific provisions

Benodigde voorkennis

Tijdens de cursus Data Protection Foundation wordt de basis van data protectie behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze instapcursus op foundation niveau deel te nemen.

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • SECO-Institute cursusmateriaal
 • Inbegrepen is het SECO-Institute online Privacy & Data Protection Foundation examen

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Privacy and Data Protection Foundation

Info Support Course code
DPF
Supplier
Security Academy
Length
2 days

Course outline

This course will be conducted in Dutch

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
15 July 2020 Woerden (P) register

The price for this course is € 1,395.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Follow up courses

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com