Pragmatic JavaScript

Mail ons Training Pragmatic JavaScript

Info Support Cursuscode
PRAGJS
Leverancier
Info Support
Duur
4 dagen

JavaScript in de praktijk toepassen

Cursusbeschrijving

Bij deze praktisch ingestoken training gaan we in op hoe het hedendaagse webapplicatielandschap eruitziet. Hierbij zal de focus liggen op het ecosysteem en wat webontwikkelaars aan opties hebben om hun project mee uit te voeren. Denk hierbij aan een afweging tussen Node.js- en frontendframeworks, hoe je testen faciliteert bij een project, hoe je codekwaliteit hoog houdt met bijv. linters en hoe je een build inricht met bijv. TypeScript of webpack. Ook een aantal technische aspecten van het werken met JavaScript komen aan bod, zoals de event loop, ES Modules en async iterators. Tenslotte behandelen we ook nog een aantal veelgebruikte libraries zoals RxJS en lodash.

Aan het eind van deze training bent u in staat een afweging te maken tussen de verschillende libraries, frameworks en tools die zich in het webapplicatielandschap bevinden. U zult begrijpen wat ze doen, wat de voor- en nadelen ervan zijn en u kunt bepalen of u ze wilt inzetten op uw project(en).

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • JavaScript vs Browser APIs
 • Event loop
 • Modules: CommonJS, AMD en ES Modules
 • Node.js / npm
 • Frontendframeworks & -libraries
 • Node.js web frameworks
 • TypeScript
 • Unittesten in webbrowser en Node.js
 • Mutation testing
 • Linting, transpiling en bundling
 • Praktisch builden

Benodigde voorkennis

Enige ervaring met web development en kennis van de taal JavaScript.

Cursusmateriaal

 • Info Support-slides en -labs

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Pragmatic JavaScript

Info Support Course code
PRAGJS
Supplier
Info Support
Length
4 days

Applying JavaScript in practice

Course outline

In this practical training, we will dive into the current landscape that makes up web development. Our focus will be on the ecosystem and what options web developers have to execute their project with. Examples of this are the different Node.js frameworks and frontend frameworks, how to facilitate testing, how to maintain a proper level of code quality and how to setup a build using, for instance, TypeScript or webpack. We'll also cover a number of technical aspects of working with JavaScript, such as the event loop, ES Modules and async iterators. And finally, we will talk about a few popular libraries such as RxJS and lodash.

After completing this course, you're able to weigh off different libraries, frameworks and tools that are available to web developers. You will know what they do, what the advantages and disadvantages are and whether you want to incorporate them into your project(s).

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • JavaScript vs Browser APIs
 • Event loop
 • Modules: CommonJS, AMD and ES Modules
 • Node.js / npm
 • Frontend frameworks and libraries
 • Node.js web frameworks
 • TypeScript
 • Unit testing in webbrowser and Node.js
 • Mutation testing
 • Linting, transpiling and bundling
 • Practical building

Course prerequisites

Some experience with web development and knowledge of the language JavaScript.

Course material

 • Info Support slides and labs

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com