Performance Tuning and Optimizing SQL Databases

Mail ons Training Performance Tuning and Optimizing SQL Databases

Info Support Cursuscode
MS10987
Leverancier (code)
Microsoft (10987)
Duur
4 dagen

Leer de Performance van uw Database Applicaties te Optimaliseren

Cursusbeschrijving

Als verantwoordelijke voor het beheren en onderhouden van SQL Server databases leert u de kennis en vaardigheden om de performance van uw database applicaties te optimaliseren. U leert alles wat nodig is voor het implementeren van optimale executie van uw applicatie.

Aan het eind van de training is de student in staat om het volgende te beschrijven:
- De architectuur van SQL Server en zijn verschillende componenten
- Het SQL Server executie model, wachten en rijen
- Kern I/O concepten, Storage Area Networks en performance testen
- Architecturele concepten en goede gewoontes met betrekking tot data files voor gebruikers databases en TempDB
- Architecturele concepten en goede gewoontes met betrekking tot gelijktijding gebruik, Transacties, Isolatie Levels en Locking te beschrijven
- Architecturele concepten van de Optimizer te beschrijven en hoe query plannen te identificeren en issues te herstellen
- Architecturele concepten, troubleshooting scenarios en goede gewoontes met betrekking tot de Plan Cache.
- Architecturele concepten, troubleshooting strategieen en scenarios voor het gebruik van Extended Events
- Data collectie strategie en technieken om verzamelde data te analyzeren
- Technieken om bottlenecks te identificeren en te diagnosticeren om de algehele performance te verbeteren

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • SQL Server Architectuur, Scheduling, en Wachtrijen
 • SQL Server I/O
 • Database Structuren
 • SQL Server geheugen
 • Concurrent gebruik en Transacties
 • Statistieken en Indexen
 • Query Executie en Query Plan Analyse
 • Plan Caching en Recompilatie
 • Extended Events
 • Monitoring, Tracing, en Baselijn
 • Oplossen van de meest voorkomende Performance problemen

Benodigde voorkennis

Kennis van SQL Server Database Applicaties

Cursusmateriaal

 • Digitaal materiaal van Microsoft

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Beheerder
 • Database Administrator

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Performance Tuning and Optimizing SQL Databases

Info Support Course code
MS10987
Supplier (code)
Microsoft (10987)
Length
4 days

Learn practical tuning and optimization techniques that you can put into production

Course outline

As the one responsible for managing and maintaining SQL Server databases you gain the knowledge and skills to performance tune and optimize your databases. You learn everything you need to know to ensure optimal execution performance of the workloads.

After completing this course, students will be able to describe:
- the high level architectural overview of SQL Server and its various components.
- the SQL Server execution model, waits and queues.
- core I/O concepts, Storage Area Networks and performance testing.
- architectural concepts and best practices related to data files for user databases and TempDB.
- architectural concepts and best practices related to Concurrency, Transactions, Isolation Levels and Locking.
- architectural concepts of the Optimizer and how to identify and fix query plan issues.
- architectural concepts, troubleshooting scenarios and best practices related to Plan Cache.
- architectural concepts, troubleshooting strategy and usage scenarios for Extended Events.
- data collection strategy and techniques to analyze collected data.
- techniques to identify and diagnose bottlenecks to improve overall performance.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • SQL Server Architecture, Scheduling, and Waits
 • SQL Server I/O
 • Database Structures
 • SQL Server Memory
 • Concurrency and Transactions
 • Statistics and Index Internals
 • Query Execution and Query Plan Analysis
 • Plan Caching and Recompilation
 • Extended Events
 • Monitoring, Tracing, and Baselining
 • Troubleshooting Common Performance Issues

Course prerequisites

Knowledge of SQL Server Database Applications

Course material

 • Digital Microsoft materials

Target Audience

 • Developer
 • Administrator
 • Database Administrator

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com