Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning

Mail ons Training Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning

Info Support Cursuscode
MS20774
Leverancier (code)
Microsoft (20774)
Duur
3 dagen

Pas Machine Learning toe zonder te programmeren

Cursusbeschrijving

U leert de principes van machine learning, inclusief veelgebruikte algoritmes en programmeertalen. Door Azure Machine Learning te gebruiken bent u in staat alle stappen in het process van data science projecten te doorlopen:
- Uploaden/importeren van en verkennen van datasets
- Voorbereiden van datasets door opschonen en voorbewerken
- Feature engineering met uw data
- Algoritmes uitkiezen, testen en het model bouwen
- Modellen uitvoeren, scoren en optimaliseren
- Definitieve modellen inzetten in uw applicaties

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Introduction to Machine Learning – Geeft een introductie van machine learning algoritmes en programmeertalen.
 • Introduction to Azure Machine Learning – Introduceert de belangrijkste onderdelen van Azure Machine Learning Studio.
 • Managing Datasets – Vertelt hoe u verschillende databronnen kunt uploaden naar Azure Machine Learning, en hoe u deze data verkent en visualiseert na het uploaden.
 • Preparing Data for use with Azure Machine Learning – Ontdek de technieken om datasets voor te bereiden op gebruik met Azure Machine Learning.
 • Using Feature Engineering and Selection – Leer de belangrijkste eigenschappen uit uw data te selecteren als input voor algoritmes.
 • Building Azure Machine Learning Models – Gebruik regressiemodellen en neurale netwerken in Azure Machine Learning.
 • Using Classification and Clustering with Azure Machine Learning Models – Introduceert classificatie en clustering algoritmes.
 • Using R and Python with Azure Machine Learning – Verdere introductie van de belangrijkste programmeertalen voor Machine Learning en hoe u deze kunt inzetten in Azure Machine Learning.
 • Initializing and Optimizing Machine Learning Models – Beschrijft het nut en de toepassing van hyperparameters en hoe u verschillende algoritmes en modellen kunt combineren, scoren en evalueren.
 • Using Azure Machine Learning Models – Laat zien hoe u eindgebruikers kunt voorzien van Azure Machine Learning services, en hoe u de data uit uw machine learning modellen kunt delen.
 • Using Cognitive Services – Beschrijft hoe u de Cognitive Services APIs gebruikt voor tekst- en beeldherkenning, aanbevelingsapplicaties en neurale netwerken.
 • Using Machine Learning with HDInsight – Leer HDInsight gebruiken met uw machine learning modellen.
 • Using R Services with Machine Learning – Gebruik R Server en R met Azure Machine Learning.

Benodigde voorkennis

Om zonder problemen dit vak te volgen raden wij aan dat u: - Kennis heeft over algemene statistische methoden en best practices op het gebied van data-analyse. - Een goed begrip heeft van relationele databases.

Cursusmateriaal

 • Digitaal Engelstalig materiaal van Microsoft met labs om te oefenen.

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Data Scientist
 • BI Engineer
 • Data Solutions Specialist
 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning

Info Support Course code
MS20774
Supplier (code)
Microsoft (20774)
Length
3 days

Apply Machine Learning without programming

Course outline

You will learn the principles of machine learning, including common algorithms and languages. Using Azure Machine Learning, you will be able to take all steps in the process of data science projects:
- Uploading/importing and exploring datasets
- Prepare datasets through cleaning and preprocessing
- Feature engineering your data
- Choosing algorithms and building a model
- Initializing, scoring and optimizing your model
- Deploying your model

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Introduction to Machine Learning provides an introduction to machine learning, and the algorithms and languages that are commonly used.
 • Introduction to Azure Machine Learning describes the purpose of Azure Machine Learning, and introduces the main features of Azure Machine Learning Studio.
 • Managing Datasets shows how to upload various types of data to Azure Machine Learning, and how to explore and visualize the uploaded data.
 • Preparing Data for use with Azure Machine Learning explores the techniques use to prepare datasets ready for use with Azure Machine Learning.
 • Using Feature Engineering and Selection describes how to use feature engineering and selection techniques on datasets in Azure Machine Learning.
 • Building Azure Machine Learning Models describes the use of regression algorithms and neural networks with Azure Machine Learning.
 • Using Classification and Clustering with Azure Machine Learning Models shows how to use classification and clustering algorithms with Azure Machine Learning.
 • Using R and Python with Azure Machine Learning describes how to use the languages with Azure Machine Learning, and some considerations for selecting R or Python.
 • Initializing and Optimizing Machine Learning Models describes the use of hyperparameters, how to use multiple algorithms and models, and how to score and evaluate models.
 • Using Azure Machine Learning Models describes how to provide end-users with Azure Machine Learning services, and how to share data generated from Azure Machine Learning models.
 • Using Cognitive Services describes the use of the Cognitive Services APIs for text and image processing, and in recommendation applications, and also describes the use of neural networks with Azure Machine Learning.
 • Using Machine Learning with HDInsight shows how to use HDInsight with machine learning models.
 • Using R Services with Machine Learning describes how to use R and R Server with Azure Machine Learning, and how to deploy and configure SQL Server to support R services.

Course prerequisites

Students who attend this course should have: - Knowledge of common statistical methods and data analysis best practices. - Working knowledge of relational databases.

Course material

 • Digital course material from Microsoft with labs.

Related courses

Target Audience

 • Data Scientist
 • BI Engineer
 • Data Solutions Specialist
 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com