Overview Big Data and NoSQL Databases

Mail ons Training Overview Big Data and NoSQL Databases

Info Support Cursuscode
OVBIGD
Leverancier
Info Support
Duur
1 dag

Overzie het landschap van dataopslagmogelijkheden anno nu

Cursusbeschrijving

U krijgt een overzicht van het huidig landschap van dataopslagmogelijkheden. Naast relationele databases, zijn er immers inmiddels NoSQL databases (key/value, document, column family and graph databases), big data databases, etc. Wat maakt deze database soorten uniek, op welke concepten zijn ze gebaseerd en wanneer pas je welke toe? Vragen die met het steeds groeiend aantal mogelijkheden steeds lastiger te beantwoorden zijn. We kijken naar de belangrijke spelers en grote namen in de markt van dit moment, zoals Hadoop, MongoDB, Cassandra, HDInsight, DocumentDB, etc.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Big Data
 • NoSQL
 • Different types of Data Storage Solutions
 • Applications

Benodigde voorkennis

Algemene kennis van data opslag

Vervolgcursussen

Cursusmateriaal

 • Info Support materiaal

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Data Engineer

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training Overview Big Data and NoSQL Databases

Info Support Course code
OVBIGD
Supplier
Info Support
Length
1 day

Gaining insight in available Data Storage Solutions

Course outline

You gain insight in the today's range of data storage solutions. You learn about the different ways there are to store your data. Relational databases, NoSQL databases (key/value, document, column family and graph databases), big data databases etc. What makes each type of these databases unique? On what concepts are they based? When do you apply which solution? With the continuously growth of possibilities, questions more and more difficult to answer. We will look at important data solution providers of this moment, like Hadoop, MongoDB, Cassandra, HDInsight, DocumentDB, etc.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Big Data
 • NoSQL
 • Different types of Data Storage Solutions
 • Applications

Course prerequisites

General knowledge of data storage

Follow up courses

Course material

 • Info Support materials

Target Audience

 • Developer
 • Data Engineer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com