Ontwikkelen van webapplicaties met jQuery en HTML5

Inschrijven Training Ontwikkelen van webapplicaties met jQuery en HTML5

Info Support Cursuscode
DEVWA
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

HTML, CSS en JavaScript voor webontwikkelaars

Cursusbeschrijving

Iedere ontwikkelaar die aan webapplicaties werkt krijgt te maken met opmaak van pagina's. Met de opkomst van steeds rijkere user interfaces in de browser wordt het steeds belangrijker om als ontwikkelaar HTML, CSS en JavaScript goed te beheersen.

In deze training leert u HTML en CSS te gebruiken voor het opmaken van pagina's en JavaScript met behulp van jQuery voor het creëren van dynamische user interfaces. U leert werken volgens de laatste mogelijkheden die moderne browsers bieden met HTML5 en CSS3.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
21 mei 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.485,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • HTML page elements
 • New HTML 5 structural tags
 • Understanding CSS
 • The JavaScript language
 • Dynamic pages with jQuery
 • Rich User Interfaces using jQuery UI
 • Audio and video
 • Client side storage
 • The canvas element
 • Dealing with browser differences

Benodigde voorkennis

Geen specifieke voorkennis noodzakelijk.

Cursusmateriaal

 • Boek + eigen materiaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Developing Web Applications using jQuery and HTML 5

Info Support Course code
DEVWA
Supplier
Info Support
Length
3 days

HTML, CSS and JavaScript for web developers

Course outline

Every developer working on web applications deals with the presentation of pages. With the advent of user interfaces becoming increasingly richer in the browser, it also becomes increasingly important for a developer to master HTML, CSS and JavaScript.

In this course you will learn to use HTML and CSS for creating web pages along with JavaScript and jQuery to add dynamic interaction. You'll learn to work with the latest features that modern support with HTML5.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
21 May 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,485.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • HTML page elements
 • New HTML5 structural tags
 • Understanding CSS
 • The JavaScript language
 • Dynamic pages with jQuery
 • Rich User Interfaces using jQuery UI
 • Audio and video
 • Client side storage
 • The canvas element
 • Dealing with browser differences

Course prerequisites

No specific foreknowledge required.

Course material

 • Book + custom material.

Related courses

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com