Object Oriented Programming in C# By Example

Inschrijven Training Object Oriented Programming in C# By Example

Info Support Cursuscode
OOCS
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Leer op praktische wijze de basis van object georiënteerd (OO) programmeren met C#

Cursusbeschrijving

In deze klassikale training leert u op basis van een praktijkopdracht, in combinatie met uitleg van de theorie, de basis van object georiënteerd (OO) programmeren met C#. U ontvangt bij de start van de training een eenvoudig scenario dat gedurende de training in complexiteit toeneemt. Samen met de trainer leert u stapsgewijs deze scenario's te analyseren, modellen te ontwerpen en simpele C# code te schrijven.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
26 augustus 2019 Veenendaal inschrijven
14 oktober 2019 Veenendaal inschrijven
2 december 2019 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.675,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • van UML naar Object Oriented Analysis and Design
 • van Classes tot Interfaces en overerving
 • van Delegates naar Events
 • van Design Patterns naar Test Driven Development
 • van Source Control naar Git en GitHub

Benodigde voorkennis

Deelnemers aan deze training hebben enige kennis van programmeren. We adviseren om voor aanvang van deze training twee (gratis) e-boeken van Bookboon.com te lezen: - http://bookboon.com/en/c-1-introduction-to-programming-and-the-c-language-ebook - http://bookboon.com/en/object-oriented-programming-using-c-sharp-ebook

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • IT Architect
 • Projectleider
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Object Oriented Programming in C# By Example

Info Support Course code
OOCS
Supplier
Info Support
Length
5 days

Learn the basics of object Oriented (OO) programming using C #, in a practical manner

Course outline

In this classroom training you will learn, while working on a practical assignment in combination with an explanation of the theory, the basis of object-oriented (OO) programming with C #. At the beginning of training you will receive a simple scenario that increases in complexity the training. Guided by the trainer you will learn to analyze these scenarios, design models and write simple C # code.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
26 August 2019 Veenendaal register
14 October 2019 Veenendaal register
2 December 2019 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,675.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • from UML to Object Oriented Analysis and Design
 • from Classes to Interfaces and Inheritance
 • from Delegates to Events
 • from Design Patterns to Test Driven Development
 • from Source Control to Git and GitHub

Course prerequisites

Participants to this training should have some programming knowledge. We recommend to read two (free) e-books of Bookboon.com before attending this training: - http://bookboon.com/en/c-1-introduction-to-programming-and-the-c-language-ebook - http://bookboon.com/en/object-oriented-programming-using-c-sharp-ebook

Course material

 • Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • IT Architect
 • Project Manager
 • Information Analyst
 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com