Object Oriented Programming in C# By Example

Inschrijven Training Object Oriented Programming in C# By Example

Info Support Cursuscode
OOCS
Leverancier
Info Support
Duur
5 dagen

Leer op praktische wijze de basis van object georiënteerd (OO) programmeren met C#

Cursusbeschrijving

In deze klassikale training leert u op basis van een praktijkopdracht, in combinatie met uitleg van de theorie, de basis van object georiënteerd (OO) programmeren met C#. U ontvangt bij de start van de training een eenvoudig scenario dat gedurende de training in complexiteit toeneemt. Samen met de trainer leert u stapsgewijs deze scenario's te analyseren, modellen te ontwerpen en simpele C# code te schrijven.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
22 juni 2020 Remote inschrijven
14 september 2020 Utrecht inschrijven
12 oktober 2020 Veenendaal inschrijven
30 november 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 2.725,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • van UML naar Object Oriented Analysis and Design
 • van Classes tot Interfaces en overerving
 • van Delegates naar Events
 • van Design Patterns naar Test Driven Development
 • van Source Control naar Git en GitHub

Benodigde voorkennis

Deelnemers aan deze training hebben enige kennis van programmeren. We adviseren om voor aanvang van deze training twee (gratis) e-boeken van Bookboon.com te lezen: - http://bookboon.com/en/c-1-introduction-to-programming-and-the-c-language-ebook - http://bookboon.com/en/object-oriented-programming-using-c-sharp-ebook

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Gerelateerde cursussen

Doelgroep

 • Ontwikkelaar
 • Ontwerper
 • IT Architect
 • Projectleider
 • Functioneel Ontwerper
 • Tester

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Object Oriented Programming in C# By Example

Info Support Course code
OOCS
Supplier
Info Support
Length
5 days

Learn the basics of object Oriented (OO) programming using C #, in a practical manner

Course outline

In this classroom training you will learn, while working on a practical assignment in combination with an explanation of the theory, the basis of object-oriented (OO) programming with C #. At the beginning of training you will receive a simple scenario that increases in complexity the training. Guided by the trainer you will learn to analyze these scenarios, design models and write simple C # code.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
22 June 2020 Remote register
14 September 2020 Utrecht register
12 October 2020 Veenendaal register
30 November 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 2,725.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • from UML to Object Oriented Analysis and Design
 • from Classes to Interfaces and Inheritance
 • from Delegates to Events
 • from Design Patterns to Test Driven Development
 • from Source Control to Git and GitHub

Course prerequisites

Participants to this training should have some programming knowledge. We recommend to read two (free) e-books of Bookboon.com before attending this training: - http://bookboon.com/en/c-1-introduction-to-programming-and-the-c-language-ebook - http://bookboon.com/en/object-oriented-programming-using-c-sharp-ebook

Course material

 • Info Support course material

Related courses

Target Audience

 • Developer
 • Designer
 • IT Architect
 • Project Manager
 • Information Analyst
 • Tester

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com