Node.js

Inschrijven Training Node.js

Info Support Cursuscode
NODEJS
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Serverside JavaScript done right

Cursusbeschrijving

Node.js is een recente toevoeging aan het software landschap. Het brengt JavaScript naar de server en verrijkt haar met veelzijdige APIs.

U leert Node.js van binnen en van buiten kennen. U gaat aan de slag met de standaard bibliotheek en de uitgebreide third-party modules. U ervaart hoe een Node.js project ontwikkeld en onderhouden wordt.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
14 december 2020 Veenendaal inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.785,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Geschiedenis van node
 • Eventloop
 • Callbacks
 • Events
 • Streams
 • IO
 • HTTP/HTTPS
 • Ecosysteem
 • npm
 • modules
 • community
 • Testen
 • Webservers
 • Data access
 • Templating
 • Promises
 • Toekomst van Node

Benodigde voorkennis

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal en het boek Node.js in Action

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training Node.js

Info Support Course code
NODEJS
Supplier
Info Support
Length
3 days

Serverside JavaScript done right

Course outline

Node.js is a recent addition to the software landscape. It brings JavaScript to the server, but it does not stop there. It also provides rich APIs to interact with the computer.

You will learn node inside out. You will work with the standard library and numerous third-party modules. You will experience how a node project can be developed and maintained.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
14 December 2020 Veenendaal register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,785.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Geschiedenis van node
 • Eventloop
 • Callbacks
 • Events
 • Streams
 • IO
 • HTTP/HTTPS
 • Ecosysteem
 • npm
 • modules
 • community
 • Testen
 • Webservers
 • Data access
 • Templating
 • Promises
 • Toekomst van Node

Course prerequisites

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com