New Features in Java 8

Inschrijven Training New Features in Java 8

Info Support Cursuscode
JAVA8
Leverancier
Info Support
Duur
3 dagen

Leer de nieuwe features van Java 8 en een nieuwe stijl van programmeren, functioneel programmeren

Cursusbeschrijving

Java 8 is de belangrijkste upgrade van de programmeertaal Java sinds 2004, toen in Java 5 generics geintroduceerd werd. Deze cursus geeft een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk. Opvallende kenmerken van Java 8: lambda-expressies en streams worden grondig behandeld.
Lambda's en streams zijn meer dan alleen nieuwe libaries: ze introduceren een fundamentele verandering in het Java 8 programmeermodel. Ze zijn een toegankelijke route naar een functionele stijl van programmeren die gemakkelijk kan worden ingepast in de object-georiënteerde, traditionele stijl van programmeren in Java. Afgezien van lambda's en de streams api worden andere belangrijke toevoegingen van Java 8 ook behandeld, zoals parallelle opties met streams, het Optional type en de nieuwe datum/tijd api.
Deze nieuwe api's worden gebruikt in voorbeelden die de functionele stijl van programmeren illustreren.

Cursusdata, locaties en tarief

Startdatum Locatie Inschrijven
6 mei 2019 Veenendaal inschrijven
12 juni 2019 Utrecht inschrijven

Het tarief voor deze training is € 1.605,00 per persoon.

Neem contact met ons op indien er geen (geschikte) datum gevonden kan worden.

Indien u deze training in Mechelen wilt volgen, neem dan contact op met ons via dit e-mailadres of bel naar +32 (0)15 28 63 70.

Cursusinhoud

 • Java 8: waarom is dat belangrijk?
 • Het doorgeven van code via parameterisatie
 • Lambda expressies
 • Processing data met streams
 • Collecting data met streams
 • Parallel data processing en performance
 • Refactoring, testing, en debugging
 • Default methoden
 • Optional: een beter alternatief voor null
 • New Date en Time API
 • Functioneel denken
 • Functionele programmeer technieken

Benodigde voorkennis

Een goede kennis van een eerder versie van Java

Cursusmateriaal

 • book + slides

Doelgroep

 • Ontwikkelaar

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Inschrijven Training New Features in Java

Info Support Course code
JAVA8
Supplier
Info Support
Length
3 days

Learn the new Features of Java 8 and a new style of programming, functional programming

Course outline

Java 8 is the most significant upgrade to the Java programming language since at least 2004 when Java 5 introduced generics to the language. This course gives a balanced mix between theory and practice. Prominent features of Java 8: lambda expressions and streams are thoroughly treated. Lambdas and streams are more than just new libraries: they introduce fundamental changes to the Java 8 programming model and to the entire style of Java development. They are an accessible route to a functional style of programming which is easily incorparated in the object oriented, traditional style, of programming in Java. Apart from lambda's and streams important other additions of Java 8 are also treated, like parallel options with stream, the Optional type, the new Date/Time API among others.
These new features are embedded in the functional style of programming which is also explained and ample illustrated during this course.

Course dates, locations and price

Startdate Location Register
6 May 2019 Veenendaal register
12 June 2019 Utrecht register

doorgangsgarantie = Guaranteed to start.
The price for this course is € 1,605.00 per person.

Please contact us for other (suitable) dates and/or location.

If you want to follow this course in Mechelen, please contact us at this email adress or call +32 (0)15 28 63 70.

Course Contents

 • Java 8: why should you care?
 • Passing code with behavior parameterization
 • Lambda expressions
 • Processing data with streams
 • Collecting data with streams
 • Parallel data processing and performance
 • Refactoring, testing, and debugging
 • Default methods
 • Optional: a better alternative to null
 • New Date and Time API
 • Thinking functionally
 • Functional programming techniques

Course prerequisites

A thorough knowledge of pre Java 8

Course material

 • book + slides

Target Audience

 • Developer

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com