.NET for Architects and Project Managers

Mail ons Training .NET for Architects and Project Managers

Info Support Cursuscode
2NETARCH
Leverancier
Info Support
Duur
2 dagen

Kennismaken met het .NET-platform en de bijbehorende technologieën

Cursusbeschrijving

U krijgt een compleet overzicht van het .NET-platform. Naast een algemene inleiding op het .NET Framework leert u over desktop applicaties, web applicaties, Web Services, database integratie en XML met de daaraan gerelateerde technologieën. Aan het eind van de training kunt u de meeste termen en afkortingen in hun juiste context plaatsen en heeft u een beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden van .NET.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • Introductie .NET
 • WinForms en WebForms
 • ADO.NET
 • XML en gerelateerde technologie
 • Web Services
 • Security in .NET
 • Configuratie en deploying applications

Benodigde voorkennis

Algemene kennis van het systeemontwikkelingsproces

Cursusmateriaal

 • Info Support cursusmateriaal

Doelgroep

 • IT-Architect
 • Projectleider

Heeft u vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken via de volgende nummers:
Nederland: +31 318 501 119
België: +32 15 286 370

Stuurt u liever een mail?
Nederland: training.nl@infosupport.com
België: training.be@infosupport.com

Mail us Training .NET for Architects and Project Managers

Info Support Course code
2NETARCH
Supplier
Info Support
Length
2 days

Discover the .NET platform and get acquainted with its terminology

Course outline

In this condensed .NET training you will receive a complete overview of the .NET Platform and the .NET languages. After an introduction in the core architecture you will learn about desktop and Web development, database programmabiliy, services, service orientation and XML. You will learn about concepts such as security, scalability and maintainability.

Course dates, locations and price

This course can be conducted as a tailormade- or an incompany training. Please contact us for more information.

Course Contents

 • Introduction to the .NET framework
 • WinForms and WebForms, WPF and MVC
 • ADO.NET and Entity Framework
 • XML and related technologies
 • Web Services and WCF
 • Security in .NET
 • Configuring and deploying applications

Course prerequisites

Basic knowledge of the software development process.

Course material

 • Info Support courseware

Target Audience

 • IT-Architect
 • Project Manager

Do you have any questions?

You can reach us through the following numbers:
Netherlands: +31 318 501 119
Belgium: +32 15 286 370

Rather send an email?
Netherlands: training.nl@infosupport.com
Belgium: training.be@infosupport.com